logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Grafiki Goi w Muzeum Okręgowym
To już ostatni moment, żeby zobaczyć grafiki wybitnego hiszpańskiego malarza w Galerii Sztuki Nowoczesnej w Bydgoszczy– 11 czerwca zakończy się wystawa prac Francisca Goi pt. „Między rozumem a szaleństwem”.


Na wystawie zobaczymy jeden z najważniejszych cykli graficznych Francisca Goi „Los Caprichos” (Kaprysy). Cykl, obejmujący 80 grafik, powstał po ciężkiej chorobie artysty, która spowodowała depresję, osamotnienie, ale i wyzwoliła nowy potencjał twórczy. „Kaprysy” są odzwierciedleniem wnikliwej, krytycznej obserwacji społeczeństwa i osobistej oceny zjawisk. W wielowątkowym cyklu sceny realistyczne o zabarwieniu satyrycznym współistnieją z ujęciami alegorycznymi i światem fantazji.

Kolejny cykl – La Tauromaqia (Tauromachia) na wystawie reprezentują 22 ryciny (IV wydanie z 1905) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Tauromachia, stanowiąca wyraz hołdu dla wielkich torreadorów, w interpretacji Goi posiadała głębszy wymiar, będąc metaforą ludzkiego zmagania się z losem i przeznaczeniem.
Istotnym uzupełnieniem graficznego oeuvre Goi na wystawie jest 11 rycin z zespołu 18 graficznych interpretacji dzieł malarskich Diego Velázqueza (1778), pochodzących z kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
 
„Francisco Goya – między rozumem a szaleństwem”
Kurator: Barbara Chojnacka
Miejsce ekspozycji: Galeria Sztuki Nowoczesnej – ul. Mennica 8 na Wyspie Młyńskiej
Wystawa czynna do 11 czerwca 2017