logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Garbary wizytówką Okola
Wkrótce wypięknieje kolejna kamienica przy ul. Garbary. Do końca zmierza remont budynku z numerem 9. Wcześniej historyczne elewacje odzyskało kilka innych kamienic w tej części miasta. Przygotowywane są też następne remonty.


Budynek pochodzi z 1895 roku. Działka została zabudowa budynkiem na planie prostokąta, a w tylnej części działki dobudowano oficynę. Budynek liczy 3 kondygnacje. Wyróżnia go symetryczna elewacja. W ryzalicie osadzono portal. Budynek, chociaż do tej pory był zaniedbany, ma wiele zdobień, które są odtwarzane, m.in. naczółki, gzymsy, konsole. W poprzednich latach na szczytowej ścianie kamienicy powstała pierwsza bydgoska retrościana – reklamowy mural inspirowany historycznymi gazetami. W budynku funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa zarządzana przez miejską spółkę ADM. Koszt prac przy elewacji to ponad 250 tysięcy złotych. Ich zakończenie planowane jest w ciągu miesiąca.

To kolejna kamienica w tej części miasta, która przechodzi remont. Wcześniej wypiękniały m.in. budynki z numerami 12, 14, 16, 18, 19,  26, 28, 29, 30. Rozpoczęły się też pierwsze prace związane z remontem kamienicy z numerem 20. Więcej informacji o tym przedsięwzięciu znajduje się w tekście „Cenna kamienica na Garbarach odzyska blask”.

Na większe tempo prac przy rewitalizacji historycznych budynków wpływ mają działania miasta. To między innymi dotacje konserwatorskie, duże inwestycje związane z przebudową ulic i placów, nakazy przeprowadzenia prac  oraz interwencje miejskiego plastyka.