logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Funkcjonalna i estetyczna przestrzeń wokół szpitala
Collegium Medicum ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy swojej bazy znajdującej się na terenie pomiędzy ulicami Curie-Skłodowskiej i Powstańców Wielkopolskich. Dzięki niemu ta część miasta ze Szpitalem Uniwersyteckim ma być zabudowywana w oparciu o najlepsze standardy.


Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie koncepcji zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uwzględniającej wszystkie przepisy wynikające m.in. z prawa budowlanego. Koncepcje powinny uwzględniać również wymogi funkcjonalne i optymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni oraz nowopowstałych powierzchni. Częścią opracowań będzie też koncepcja   zagospodarowania terenu, wraz z częścią parkową, uwzględniającą bilans istniejącej zieleni oraz budowę niezbędnych dróg dojazdowych i parkingów.

Łącznie planowane jest przygotowanie koncepcji 6 budynków. Znaleźć mają się w nich m.in. pomieszczenia dydaktyczne, badawcze, nowe oddziały szpitalne, sale konferencyjne, parking wielopoziomowy, archiwa, magazyny. Przewiduje się również zlokalizowanie na terenie uczelni centrum dydaktyczno-kongresowego z salą na 1000 osób. W koncepcji uwzględniona powinna być również budowana hala sportowa z boiskiem o wymiarach 40x20 m.

Uczelnia czeka na prace architektów do 15 marca 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 2 kwietnia. Do konkursowego jury została zaproszona również dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Anna Rembowicz-Dziekciowska. Główna nagrodą w konkursie jest kwota 50 tysięcy złotych. Nagrodzone zostaną również prace z II i III miejsca. Więcej informacji o zasadach konkursu i funkcjach nowoprojektowanych budynków znajduje się na stronie inwestora Collegium Medicum UMK.

Fot. Materiały inwestora