logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Fordon z nową sceną plenerową
Rozpoczęła się budowa nowej funkcjonalnej sceny plenerowej w Fordonie. Przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 5 uporządkowany zostanie także przyległy teren. Inwestycja realizowana jest w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.


Nowa scena powstanie w miejscu istniejącej, która nie gwarantowała już odpowiednich warunków do występów organizowanych na powietrzu. Projekt zakłada wyburzenie istniejącego podestu, budowę nowej sceny wraz ze schodami oraz jej zadaszenie - dwuspadowy dach będzie miał kształt łuku. 

Obiekt będzie wyposażony w balustrady, a także w zewnętrzną instalację elektryczną umożliwiającą np. podłączenie nagłośnienia. Poza tym, inwestycja zakłada uporządkowanie przyległego terenu.

Prace rozbiórkowe starej sceny zostały już zakończone. Obecnie trwają roboty związane z fundamentami pod nową konstrukcję sceny oraz zadaszenia. Zakończenie prac planowane jest wstępnie jeszcze w te wakacje.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 przy ul. Krysiewiczowej rozpoczął swoją działalność w 1998 roku. Wychowankami są dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz przedszkolnym. Liczba stałych uczestników zajęć to ponad 1 tys. osób, a imprezy okolicznościowe gromadzą zawsze liczną grupę uczestników. 

Inwestycja realizowana będzie w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Na zadanie związane z budową nowej sceny głosowało ponad 640 osób. Na ten cel miasto zarezerwowało 250 tysięcy złotych.

Nowa scena przy MDK nr 5 w liczbach:


•    Długość – 11,32m

•    Szerokość – 6,2 m

•    Powierzchnia 70 m2