logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dwie nowe sygnalizacje świetlne. Będzie bezpieczniej
Nowe sygnalizacje świetlne na ul. Nad Torem, na wysokości szkoły oraz na ul. Powstańców Wielkopolskich, przy ogrodzie botanicznym, poprawią bezpieczeństwo pieszych. Doświetlone zostaną również trzy kolejne zebry.


Na Czyżkówku w światła wyposażone zostanie przejście na wysokości ul. Żnińskiej w pobliżu szkoły. Sygnalizacja będzie wzbudzana przyciskami wibracyjnymi, które łatwiej namierzyć osobom z niepełnosprawnościami. W centrum nowa sygnalizacja ułatwić ma przekraczanie ulicy Powstańców Wielkopolskich pomiędzy budynkami UKW oraz ogrodem botanicznym. Zielony sygnał będzie wzbudzany również przez pieszych. Inwestycja zlecana jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Po podpisaniu umowy prace obejmujące przygotowanie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń i montaż sygnalizatorów zajmą około 5 miesięcy.

W zakres zamówienia wchodzi również demontaż istniejącego oświetlenia i zainstalowanie go w nowych lokalizacjach:

  • po wschodniej stronie skrzyżowania Nakielska/Wiśniowa
  • po zachodniej stronie w skrzyżowania Nakielska/Notecka
  • po północnej stronie skrzyżowania Pelplińska/Witkiewicza/Taterników

Wyposażenie przejść dla pieszych w centrum i na Czyżkówku w sygnalizacje świetlne to kolejny pakiet zadań zlecany z myślą o poprawie bezpieczeństwa. Wcześniej zleciliśmy m.in. doświetlenie kolejnych ponad 20 zebr. Więcej informacji o tym zadaniu znajduje się TUTAJ.

Dla zwiększania bezpieczeństwa pieszych na bydgoskich ulicach realizowane są również inne inwestycje:

  • budowa nowych chodników, pieszojezdni i remonty istniejącej infrastruktury
  • rewitalizacja ważnych placów i skwerów
  • instalacja urządzeń BRD na istniejących ulicach (wyniesione przejścia, progi, separatory, azyle dla pieszych, itp.)
  • doświetlanie przejść dla pieszych