logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dotacje na zabytki – ostatnie dni składania wniosków
Przypominamy, że do 15 lutego 2020 roku można składać wnioski do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.


W tym roku pula na remonty konserwatorskie to 1,4 miliona złotych. Wnioski można składać do 15 lutego. Następnie zostaną one ocenione przez komisję z udziałem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ważnymi kryteriami są między innymi wartość historyczna budynków, ich położenie oraz dodatkowe prace planowane przez inwestora. Ostateczną decyzję w drodze uchwały podejmuje Rada Miasta.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, z terenu miasta Bydgoszczy. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 procent nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

W ubiegłym roku dzięki miejskim dotacjom wypiękniało kilkanaście obiektów. Z listą wszystkich zadań dofinansowanych przez miasto oraz przykładami miejskich inwestycji w zabytkowych gmachach można zapoznać się w tekście „Zobacz jak wypiękniały bydgoskie zabytki!”.

Wniosek o miejską dotację na prace konserwatorskie do pobrania TUTAJ