logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Deszczówka się opłaca – sprawdź jak ją oszczędzać
Poprawa infrastruktury deszczowej i unowocześnienie infrastruktury miejskiej. To cele największego w Polsce projektu dotyczącego przebudowy kanalizacji deszczowej.


27 marca (wtorek) odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem były inwestycje dotyczące budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej, a także dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie Bydgoszczy.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja opracowały katalog rozwiązań technicznych, który ma zachęcać do oszczędności wody deszczowej. Katalog ten połączony jest z projektem „deszczówkowym” i jest największym tego typu projektem w Polsce. Projekt posłużyć ma dwóm zasadniczym celom: poprawie infrastruktury deszczowej i unowocześnieniu infrastruktury miejskiej. Ma być również impulsem dla wszystkich użytkowników i właścicieli zarządzających nieruchomościami do wprowadzania własnych rozwiązań związanych z retencjonowaniem wody deszczowej. Miejskie Wodociągi oferują także doradztwo w zakresie rozwiązań inżynieryjno-technicznych co do konkretnych rozwiązań dotyczących projektowania konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Podczas konferencji przedstawiono szereg rozwiązań związanych z możliwościami oszczędzania wody deszczowej. Według nowych przepisów (dyrektywa wodno-europejska), konieczne jest wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi korzystanie z infrastruktury odpływowej na deszczówkę ma być płatne. Z punktu widzenia właścicieli nieruchomości, gromadzenie wody deszczowej jest rozwiązaniem ekonomicznie korzystnym: właściciel nie płaci tzw. opłaty deszczówkowej, a z drugiej strony zaspokaja swoje zapotrzebowanie na wodę, która wykorzystać może np. do podlewanie ogródka czy utrzymanie zieleni.
Zadania programu są zgodne ze strategią Unii Europejskiej, która zakłada m.in. przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych. Program wychodzi naprzeciw nowelizacji przepisów zawartych w nowym Prawie Wodnym.

Co jest celem inwestycji?
Celem tej inwestycji jest modernizacja istniejącej infrastruktury kanalizacji deszczowej w mieście i budowa nowych jej elementów. Program jest elementem porządkowania gospodarki deszczowej i jest naturalnym kolejnym krokiem w działaniach miasta, po tym, jak wcześniej uporządkowano gospodarkę wodną i kanalizacyjną. Ideą jest, aby miasto funkcjonowało jak „gąbka” - akumulując wodę deszczową i umożliwiając jej wykorzystanie w okresach suszy.

Do kogo kierowany jest program?
Każdy z nas na swojej nieruchomości może wdrożyć rozwiązanie, które w konsekwencji doprowadzić ma do odciążenia kanalizacji deszczowej w mieście i zagospodarowania wód opadowych we własnym zakresie. Efektem takich działań w przyszłości może być całkowite zwolnienie z opłat za odprowadzenie wód opadowych lub ich zdecydowane zmniejszenie.

Katalog zielono-niebieski
Spółka MWiK stworzyła katalog dobrych praktyk w zarządzaniu infrastrukturą wodną. Rozwiązania zawarte w katalogu są rozwiązaniami dla każdego mieszkańca. Katalog będzie dostępny bezpłatnie online dla wszystkich użytkowników i właścicieli zarządzającymi nieruchomościami, którzy będą chcieli wprowadzić proekologiczne rozwiązania dotyczące wody deszczowej. W ciągu najbliższych kilku dni na specjalnie stworzonej stronie będzie można zapoznać się z katalogiem.

Przykładowe rozwiązania związane z oszczędzaniem wody deszczowej znajdują się tutaj.

Warto wiedzieć:
•     Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zostały największym beneficjentem środków unijnych, przeznaczonych na inwestycje związane z zagospodarowaniem wód opadowych na terenach miejskich. Wart 220 mln zł projekt dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta uzyskał 130 mln zł dofinansowania.
•      W ciągu czterech lat zostanie zmodernizowanych 90 km sieci deszczowej, powstanie 14 km nowej sieci i ponad 80 urządzeń hydrotechnicznych, pozwalających racjonalnie gospodarować wodami opadowymi i roztopowymi. Chodzi m.in. o zbiorniki retencyjne na 37 tys. m sześc. wody, podczyszczalnie i instalacje do nawadniania terenów zielonych.