logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dbamy o zabytki. Spichrza w remoncie
Rozpoczął się pierwszy etap prac przy renowacji ścian bydgoskich spichrzy. Część robót zostanie sfinansowana dzięki pozyskaniu przez Bydgoszcz unijnego wsparcia na stworzenie nowego szlaku pokazującego zabytkową architekturę miasta.


W pierwszej kolejności odrestaurowana zostanie południowa elewacja spichrza z numerem 11 ( od strony ul. Grodzkiej). Te prace zleciło Muzeum Okręgowe m.in. w oparciu o środki pozyskane od samorządu województwa (RPO). Większy zakres robót planowany jest natomiast latem przy południowej elewacji spichrzy z numerami 9 i 11 (od strony Brdy). W ich ramach zaplanowano  konserwację tynkowanych murów ceglanych oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych szachulca. Ten zakres zostanie sfinansowany w oparciu o środki unijne (ZIT)  pozyskane przez miasto na stworzenie nowego szlaku pokazującego cenne zabytki architektury. Prace zlecone przy pięciu obiektach pochłoną około 750 tysięcy złotych. Wartość prac przy samych spichrzach szacowana jest na około 250 tysięcy złotych.Zespół spichlerzy pomiędzy Brdą i ulica Grodzką pochodzi z końca XVIII wieku.. Są to budowle o tzw. konstrukcji szachulcowej, charakteryzującej się drewnianym szkieletem z ceglanymi lub glinianymi wypełnieniami pól. Od początku swego istnienia pełniły one funkcje magazynowe. Najstarszy a jednocześnie najmniejszy spichrz przy ul. Grodzkiej 7 pochodzi z 1793 r., dwa pozostałe spichrze, posadowione przy ul. Grodzkiej 9 i 11 zostały zbudowane w latach 1793–1800 . Swoją funkcję pełniły przez 150 lat. Po wielkim pożarze, który zniszczył w 1960 roku dwa sąsiednie spichrza położone bliżej Rybiego Rynku, zespół 3 ocalałych budynków zaadaptowano na potrzeby Muzeum Okręgowego. Budynki są jednym z symboli miasta.