logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dbamy o zabytki. Po auli czas na elewację
Przygotowujemy się do kolejnego etapu prac konserwatorskich przy VI Liceum Ogólnokształcącego. Zabytkowy budynek przy ulica S. Staszica 4 to jeden z najokazalszych gmachów edukacyjnych w Bydgoszczy. W poprzednich latach odrestaurowana została aula i wiele innych pomieszczeń.


Budynek powstał w latach 1908-10 z inicjatywy Rady Miejskiej w Bydgoszczy. Zbudowano go na planie litery L. Gmach jest rozczłonkowany na kilka części. Najbardziej zwartą i reprezentacyjną część obiektu zlokalizowano od skrzyżowania ulic Staszica i Reymonta. Narożna część zdobiona jest charakterystyczną wieżyczką ze spłaszczonym hełmem. Wieżyczki wkomponowano również jako zwieńczenie ryzalitu z wejściem głównym oraz w dach nad częścią od strony ul. Reymonta. Fasadę zdobią płaskorzeźby, gzymsy, pilastry i boniowanie. W konstrukcję dachu od strony ul. Staszica wkomponowano tradycyjne lukarny, a od ul. Reymonta przybrały one formę tak zwanego wolego oka. Początkowo do budynku przylegała również elegancka pergola, a ogród zabezpieczało ogrodzenie.

Część pomieszczeń już wyremontowana

W ostatnich latach przeprowadzono kapitalny remont dachu. Odrestaurowano również część, gdzie znajdują się sale do nauki języków obcych. Poza tym wyremontowano sufit przepięknej auli. Teraz zależy nam na zleceniu prac nad elewacją. W pierwszej kolejności przygotowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy. W ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy będzie on zobowiązany przygotować  dokumentację niezbędną do rozpoczęcia prac konserwatorskich.

Szkoła pełna sukcesów

Od 1911 w budynku przy ul. Staszica 4 mieściła się niemiecka Szkoła Miejska, a w latach 1921–1939 – Żeńskie Gimnazjum Humanistyczne Miasta Bydgoszczy. W czasie okupacji do końca wojny istniała niemiecka szkoła średnia. Po wojnie budynek przez kilka miesięcy pełnił rolę szpitala. We wrześniu 1945  budynek przejęło Gimnazjum i Liceum Miejskie. Pięć lat później szkoła zmieniła nazwę na VI Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego. Od 1964 roku szkoła działa jako VI Liceum Ogólnokształcące. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Szkoła słynie z osiągnięć swoich uczniów w wielu różnorodnych olimpiadach przedmiotowych i konkursach – zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Wśród nich co roku najwięcej uczniów zdobywa laury w olimpiadach z przedmiotów ścisłych.