logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dbamy o zabytki – kolejne elewacje do remontu
Dzięki naszym dotacjom właściciele kolejnych historycznych kamienic zlecą remonty elewacji. Koszt tych prac w trzech budynkach szacowany jest na 1,3 mln zł. Samorządowe fundusze trafią również na inne zabytkowe obiekty.


W tym roku na Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków  mogliśmy przeznaczyć tylko pół miliona złotych. To kwota mniejsza niż w poprzednich latach. Miasto zostało zmuszone do ograniczenia wydatków ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów oraz wysoką inflację. - Nadal będziemy kontynuować działania związane z remontami ważnych miejskich budynków oraz poprawą estetyki ulic i placów. Dlatego z dużym uznaniem przyjmuje każdą prywatną inicjatywę, która uzupełnia samorządowe działania - mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Kwota pół miliona umożliwi wsparcie 3 dużych remontów konserwatorskich związanych z odnową elewacji. Wartość całkowita zlecanych prac szacowana jest natomiast na 1,3 mln zł. Konserwatorskie remonty zaplanowano przy:

  • Narożnikowej kamienicy Pomorska 57/Hetmańska 1
  • Kamienicy przy ul. Gdańskiej 96
  • Kamienicy przy ul. Śląskiej 11

Narożnikowa kamienica już w remoncie

Budynek u zbiegu Hetmańskiej i Pomorskiej wzniesiono na planie zbliżonym do litery "V"  ze ściętym narożnikiem. Kamienica została wzniesiona według projektu Karla Bergnera w latach 1892-93. Parter częściowo przebudowano w późniejszych latach na cele handlowe. Rozpoczęty remont ma przywrócić dawną estetykę wystroju. Jest niezwykle ważny ze względu na lokalizację kamienicy przy jednej z ważniejszych ulic prowadzącej do dworca kolejowego. Poza tym uzupełni wcześniejsze remonty budynków flankujących skrzyżowanie ulic Świętojańskiej, Pomorskiej i Hetmańskiej od strony północnej i wschodniej. Fasady rozciągniętych wzdłuż obu ulic skrzydeł budynku zdobią między innymi naczółki, gzymsy, konsole i płyciny wypełnione płaskorzeźbą. Część parterową podkreśla boniowanie. W oba skrzydła wkomponowano smukłe wejścia z ozdobną stolarką drzwiową. Prace przy remoncie już się rozpoczęły. Pochłoną około 550 tysięcy złotych. Miejska dotacja to 212 tysięcy.

Kolejne dzieło mistrza odzyska blask

Miejska dotacja pozwoli również rozpocząć konserwatorskie prace przy Gdańskiej 96. Ta neorenesansowa kamienica to dzieło jednego z najbardziej utalentowanych bydgoskich architektów – Józefa Święcickiego. Wzniesiono ją w latach 1891-92. Wraz z sąsiednią kamienicą z nr 92 oba budynki tworzą zespół zabudowy, który mimo przesunięcia części budynków w głąb działki doskonale wypełniają pierzeję reprezentacyjnego traktu. Kamienicę wzniesiono na planie nieregularnego wieloboku. Północna część budynku do strony frontowej  ma formę mocno wysuniętego ryzalitu. Elewacja zdobiona jest wieloma detalami. Ryzalit jest boniowany na wszystkich kondygnacjach, a pozostała część do wysokości parteru. Piętra rozdzielone są wydatnymi gzymsami, a pod okapem ryzalitu gzyms dekorują konsole. Płyciny wokół okien wypełniają płaskorzeźby oraz tralkowe pseudobalustrady.  W górnej części kamienicy warto również zwrócić uwagę na fryz oraz dekoracyjne rozety. Wartość konserwatorskiego remontu obejmującego remont elewacji frontowej i bocznej szacowana jest na 416 tysięcy złotych. Miejska dotacja to prawie 200 tysięcy.

Ulica Śląska coraz piękniejsza

Wsparcie z Bydgoskiego Programu Ochrony Zabytków pozwoli odzyskać blask kamienicy przy ul. Śląskiej 11. Budynek powstał około 1901 roku w duchu historyzmu z formami secesyjnymi. Wzniesiono go na planie zbliżonym do prostokąta. Od strony podwórza skrajne części zaakcentowano ryzalitami, w których umieszczono loggie. Liczy 4 kondygnacje i poddasze. Elewacja frontowa zdobiona jest boniowaniem do wysokości ślemion okien na I. piętrze. Wkomponowano w nią również gzymsy oraz płyciny dekorowane płaskorzeźbami z motywami roślinnymi. Budynek posiada również bardzo ciekawe wejście ulokowane w osi kamienicy. Otwór drzwiowy zwieńczony jest płyciną o nieregularnym kształcie  z dekoracją w formie liści kasztanowca.  Nad drzwiami umieszczono też owalne okienko , a nad nim głowę kobiety z rozwianymi włosami. W tej części kamienicy. W płycinie  znajduje się też dawny numer posesji. Miejska dotacja pozwoli kontynuować prace rozpoczęte już wcześniej w tej kamienicy. Remont elewacji frontowej wesprzemy kwotą 92 tysięcy złotych. Wartość prac szacowana jest na 270 tysięcy. Remont oznacza, że cała pierzeja tej ulicy będzie cieszyć oko odnowionymi elewacjami.

Nie tylko kamienice

W ubiegłym roku dzięki miejskim dotacjom wypiękniało kilkanaście obiektów. Wśród nich znajdują się  między innymi gmach UKW przy placu Kościeleckich,  kamienica przy ul. Świętojańskiej  15 oraz kolejne budynki przy al. Ossolińskich będące niegdyś częścią zabudowań pierwszej wyższej bydgoskiej uczelni. Miejskie dotacje pomagały również w rekonstrukcji oryginalnej stolarki w kilku wiekowych kamienicach. W celu rewitalizacji Starego Miasta, stosujemy cały pakiet działań. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie i nakazy remontów. Wprowadziliśmy również zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy na estetyczne witryny, przebudowaliśmy Stary Rynek i ulice wokół niego, restylizacji poddaliśmy mosty, przywróciliśmy historyczny wygląd ul. Cieszkowskiego, porządkowane są nośniki reklamowe, tworzymy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego chroniące zabytki, powołaliśmy też społeczną radę ds. estetyki, która opiniuje kluczowe projekty. Planowane są kolejne prace związane m.in. z rewitalizacją placów Wolności i Kościeleckich oraz Rybiego Rynku.

Przed rokiem zakończyliśmy prace w wielu własnych obiektach zabytkowych m.in. Młynie Rothera, Muzeum Okręgowym, Teatrze Kameralnym. W tym roku zależy nam na rozpoczęciu prac przy kolejnych zabytkach należących do miasta. Wspólnie z nowym dzierżawcą kontynuować będziemy rewitalizację hali targowej. Planujemy też zlecić prace poprawiające stan techniczny Starego Kanału Bydgoskiego. Środki, którymi dysponuje województwo (ponad 600 tysięcy złotych) pozwolą natomiast zlecić prace w 5 zabytkowych kościołach:

  • św. Józefa Rzemieślnika przy ul. Toruńskiej
  • św. Antoniego z Padwy przy ul. Głuchej
  • Najświętszego Serca Pana Jezusa na pl. Piastowskim
  • śś. Apostołów Piotra i Pawła na pl. Wolności
  • Miłosierdzia Bożego przy ul. Nakielskiej