logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dbamy o zabytki. Dawne napisy na odnowionej elewacji
Kończy się remont kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego 21. Konserwatorskie prace prowadzono przy elewacji frontowej, która teraz utrzymana jest w beżowym kolorze. Obecnie eksponowane są dodatkowo odkryte dawne malowane reklamy. W renowacji fasady pomaga miejska dotacja konserwatorska.


Czterokondygnacyjna kamienica powstała na planie zbliżonym do litery L na przełomie XIX i XX wieku. Najbardziej charakterystycznym elementem jest niej ryzalit akcentujący centralną część kamienicy z masywnym portalem wejściowym z kilkoma kamiennymi schodami.

Osadzone są w  nim wyjątkowej urody drewniane drzwi z naświetlem. Portal zdobiony jest eleganckimi pilastrami  oraz solidnym naczółkiem z płaskorzeźbą. We wschodniej, skrajnej części kamienicy, w parterze umieszczono przejazd bramny na podwórze. W tej części kamienicy na ostatniej kondygnacji wkomponowano również loggie. Elewacja jest boniowana na całej wysokości. Zdobią ją również gzymsy i naczółki okienne. W płyciny pod częścią okien wkomponowano półtralki. Koszt prac wyniesie ponad 210 tysięcy złotych.

Dodatkowo zlecone zostało wyeksponowanie dawnych napisów, reklam mówiących o historii kamienicy. W czasach pruskich w sutenerze początkowo mógł znajdować się lokal serwujący piwo lub firma trudniąca się jego załadunkiem. Po powrocie Bydgoszczy do Polski funkcjonował sklep z garderobą.

Dzięki remontowi cała południowa pierzeja ulicy Chrobrego pomiędzy placem Piastowskim i ulicą H. Sienkiewicza będzie składała się z odnowionych elewacji. Wcześniej na koszt miasta wyremontowane zostały chodniki, dosadzono drzewa oraz rozbudowano monitoring przy tej ulicy. W realizacji tych zadań pomógł między innymi Bydgoski Budżet Obywatelski.

Warto wiedzieć

W ubiegłym roku zagwarantowaliśmy wsparcie na prace przy zabytkowych budynkach, które nie należą do miasta na poziomie 1,2 mln zł. Dzięki naszym dotacjom właściciele kolejnych historycznych obiektów zlecili remonty elewacji, dachów, balkonów. W tym roku ze względu na rządowe cięcia dla samorządów na ten cel zabezpieczamy pół miliona złotych. Do 15 lutego 2021 roku można składać wnioski do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Wniosek o dotację do pobrania: TUTAJ