logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ciąg kamienic z nowymi elewacjami na ul. Jackowskiego
Trwają przygotowania do remontu kolejnej kamienicy przy ulicy Jackowskiego 8. W ten sposób wschodnią pierzeję ulicy od ronda Grunwaldzkiego do Garbar tworzyć będą budynki z odnowionymi elewacjami. To tylko jeden z wielu remontów zaplanowanych w tym roku na Okolu.


Kamienica pochodzi z 1910 roku. Działka została zabudowa budynkiem na planie litery „L”. Elewacja frontowa składa się z dwóch części. Większa, północna liczy 3 kondygnacje i poddasze. Skrzydło południowe z oficyną jest o jedną kondygnację wyższe. Możliwe, że zostało wzniesione później niż główna część budynku. Kamienica chociaż do tej pory była zaniedbana posiada wiele zdobień, które zastaną odrestaurowane, m.in. naczółki, gzymsy, boniowany parter i elegancki portal. W budynku funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa zarządzana przez miejską spółkę ADM. Obecnie trwa postępowanie zmierzające do wyboru wykonawcy zadania. Wstępnie zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku.

Wraz z tym remontem cała wschodnia pierzeja ulicy Jackowskiego od ronda Grunwaldzkiego do ul. Garbary będzie prezentować się wyjątkowo estetycznie. Na większe tempo prac przy rewitalizacji historycznych budynków wpływają działania uruchomione przez miasto. To między innymi dotacje konserwatorskie, duże inwestycje związane z przebudową infrastruktury ulic, nakazy przeprowadzenia prac  oraz interwencje miejskiego plastyka.Krótka historia ważnej ulicy

Większość zabudowy na ul. Jackowskiego pochodzi z początku XX wieku. Do czasu zasypania odcinka Starego Kanału Bydgoskiego i budowy odcinka ulicy Królowej Jadwigi pomiędzy Garbarami i Focha w połowie lat 70.XX wieku to właśnie ulica Jackowskiego była głównym połączeniem zachodniej części miasta z dworcem kolejowym. Kursowały nią miejskie autobusy. W 1987 roku wraz z przebudową ronda Grunwaldzkiego odcięto ją od tego węzła i nabrała charakteru ulicy bez przejazdu. W oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski na skrzyżowaniach z innymi ulicami zainstalowano przy niej kamery.