logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Chcesz sprawniej korzystać z komputera– zgłoś się na bezpłatne szkolenie!
Szkolenia będą odbywać się w ramach projektu grantowego realizowanego przez Miasto pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.


Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego poprzez realizację 24 bezpłatnych szkoleń tematycznych dla 288 osób. Uczestnicy zajęć będą mieli szansę nabyć i rozwinąć umiejętności praktycznego wykorzystania dostępu do internetu i świadczonych za jego pośrednictwem usług, w tym e-usług publicznych i komercyjnych.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:
•    mieszkają w Bydgoszczy,
•    mają ukończone 25 lat,
•    chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe,
•    nie uczestniczyły w innym szkoleniu z podniesienia kompetencji cyfrowych (z naboru POPC. 03.01.00-00-0081/18) na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie szkoleń w 4 obszarach tematycznych:
1.    „Mój biznes w sieci”
2.    „Moje finanse i transakcje w sieci”
3.    „Działam w sieciach społecznościowych”
4.    „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

Liczba szkoleń z danego modułu będzie zależała od zadeklarowanego zainteresowania zgłaszających się osób. Każdy chętny może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin). Organizator zapewni uczestnikom stanowisko pracy wyposażone w komputer przenośny, materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwy kawowe. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o złożenie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych (dostępne poniżej do pobrania lub w BCOPW ul. Gdańska 5) w siedzibie Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz lub przesłać wypełniony i podpisany skan dokumentów na adres e-mail: polskacyfrowa@um.bydgoszcz.pl.
Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu do wyczerpania miejsc. Organizatorzy planują zakończenie cyklu szkoleń do 31 stycznia 2020 roku.

Informacji nt. szkoleń udzielają:
Przemysław Biegański, Tel. 52 58 59 237, e-mail: polskacyfrowa@um.bydgoszcz.pl,
Agnieszka Wojtunik, Tel. 52 58 59 109, e-mail: polskacyfrowa@um.bydgoszcz.pl.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.” Na jego realizację Miasto Bydgoszcz pozyskało finansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 148 320 zł. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.

Dokumenty rekrutacyjne dla uczestnika (do pobrania):
1.    Deklaracja udziału w projekcie
2.    Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy
3.    Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika (jeśli dotyczy)