logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Chcesz się rozwijać? Zapraszamy na bezpłatne szkolenia!
Jesteś młody (15 – 29 lat), mieszkasz lub uczysz się w Bydgoszczy, chcesz zaangażować się w działania społeczne i podnieść swoje kompetencje na rynku pracy? Weź udział w bezpłatnych szkoleniach z kompetencji społecznych realizowanych przez Miasto Bydgoszcz. Zgłoszenie przyjmujemy do 21 lutego.


Wolontariuszy często nazywa się społecznikami bądź altruistami, którzy zmieniają nie tylko swoje najbliższe otoczenie, ale mają znaczący wpływ na życie osób, którym niosą bezinteresowna pomoc i ofiarują swój czas i uwagę. Miasto aktywnie wspiera wszelkie działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych. Promujemy też ideę wolontariatu, organizując wydarzenia i wspierając wolontariuszy. Praca wolontariacka to niezastąpione narzędzie pozyskiwania wiedzy, doświadczenia oraz kontaktów przydatnych w życiu. 

Uczestnictwo w projekcie to możliwość nieodpłatnego rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych pożądanych na rynku pracy takich jak m. in: praca w zespole, posługiwanie się mową ciała, kierowanie grupą, sprawna komunikacja, motywowanie do działania, wspieranie współpracowników, konstruktywna krytyka. Poza tym uczestnik projektu zdobędzie wiedzę i doświadczenie z zakresu działania III sektora, będzie miał możliwość rozbudowania własnej sieci kontaktów oraz działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach i warsztatach z kompetencji społecznych, wizytach studyjnych, sympozjum, wyjeździe integracyjnym, targach wolontariatu, jak również wydarzeniach organizowanych w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Skorzystaj z szansy, jaką daje Ci udział w projekcie „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze” i zarejestruj się  na stronie już dziś: www.bydgoszcz.pl/ngo/wolontariat. Tam też znajdziesz więcej informacji na temat projektu oraz formularz rekrutacyjny.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu: „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I : Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4. Młodzież solidarna w działaniu.

Ostateczny termin dostarczania zgłoszeń upływa z dniem 21 lutego 2020 roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu  pod adresem: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz, tel. 52 58 59 445, email: wolontariat@um.bydgoszcz.pl. W temacie emaila/korespondencji proszę umieścić: REKRUTACJA „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE”