logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoszcz wzorem w zakresie porządkowania kanalizacji deszczowej
„Bydgoska retencja +2050. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych – doświadczenia bydgoskie” – pod takim hasłem w Hali Pomp w Lesie Gdańskim odbywa się konferencja naukowa, podczas której Miejskie Wodociągi i Kanalizacja podzielą się swoimi doświadczeniami w związku z kompleksowym projektem uporządkowania kanalizacji deszczowej w mieście.


W dwudniowej (22-23.06) konferencji uczestniczą przedstawiciele firm wodociągowych, naukowcy, reprezentanci instytucji państwowych, w tym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Środowiska, a także samorządowcy z całego kraju. Łącznie ponad 140 osób dyskutuje o konieczności zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na bazie nowatorskiego projektu opracowanego przez bydgoskie Wodociągi, który otrzymał dofinansowanie unijne na realizację.

Przedmiotem referatów i dyskusji jest strategia odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju miasta w kontekście adaptacji do zmian klimatycznych, w tym prognozowanych zmian warunków opadowych. Podczas konferencji przedstawiane są praktyczne rozwiązania techniczne dotyczące oczyszczania, retencjonowania lub wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych, a także narzędzia umożliwiające realizację projektu, takie jak: systemy pomiarowe, sterownicze oraz zastosowanie aplikacji komputerowych.

Przypomnijmy, że pod koniec marca br. podpisana została umowa w sprawie unijnego dofinansowania budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Przedsięwzięcie będzie kosztowało ponad 216 mln zł przy blisko 130 mln zł dofinansowania. To największa, jak dotąd, inicjatywa finansowana w Polsce ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach tego typu projektów.

Celem bydgoskiej inwestycji jest dostosowanie kanalizacji deszczowej do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz ochrona miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz nadmiernej ilości wód opadowych i roztopowych. Efektem realizacji prac ma być umożliwienie retencjonowania wody i regulacja jej wykorzystania, a tym samym również zmniejszenie podtopień budynków i zalewania ulic. Projekt ma przynieść również zmianę dotychczasowego  myślenia – woda z nawalnego deszczu nie musi w całości trafić do kanalizacji deszczowej. Ideą jest, by miasto było bardziej odporne na zmiany klimatu i funkcjonowało jak „gąbka”, gromadząc wodę deszczową i umożliwiając jej wykorzystanie w okresach suszy.