logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoszcz 2030 – aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta
Trwają prace nad Strategią Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku. Dokument ma wskazać w jaki sposób sprawnie zarządzać miastem oraz jak zapewnić przyjazne warunki życia mieszkańcom.


W 2017 roku rozpoczęliśmy proces, który ma za zadanie wyznaczyć aktualne kierunki rozwojowe miasta oraz włączyć mieszkańców, społeczników, specjalistów i naukowców w prace nad dokumentem. Obowiązująca Strategia Rozwoju wymaga odświeżenia. Większość zadań została już zrealizowana. Także otaczająca nas rzeczywistość podlega nieustającym zmianom.
 
Zgodnie z ideą włączania mieszkańców na każdym etapie prac  zorganizowano ponad 20 spotkań. Dotychczas odbyły się m.in. debaty strategiczne, spotkania Zespołów Roboczych (Środowisko, Społeczeństwo, Gospodarka) oraz spotkania z mieszkańcami na osiedlach. Mieszkańcy wzięli również udział w badaniach ankietowych. Dotyczyły one przyszłego kształtu miasta oraz priorytetów rozwojowych. Dodatkowo Zespół ds. strategii rozwoju na bieżąco analizuje sytuację społeczno-gospodarczą Bydgoszczy.

Dzięki prowadzonym działaniom określono główne wyzwania stojące przed Bydgoszczą. Do najważniejszych z nich zalicza się stwarzanie warunków do osiedlania się ludzi w Bydgoszczy, poprawa jakości środowiska przyrodniczego, a także umocnienie roli metropolii Bydgoszcz w sieci krajowych i europejskich aglomeracji.

Przedstawienie ostatecznego kształtu dokumentu i przyjęcie uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy zaplanowano na jesień 2019 roku. Bieżące informacje o pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku znajdują się na stronie www.strategia.bydgoszcz.pl