logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoska Tożsamość Filmowa - Stypendia Scenariuszowe 2018
Miejskie Centrum Kultury ogłasza nabór do programu stypendialnego Bydgoska Tożsamość Filmowa. I poszukuje kreatywnych ludzi, którzy stworzą scenariusz do filmu z Bydgoszczą w tle. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca września.


W tym roku MCK funduje 5 stypendiów po 4000 zł każde, na napisanie pierwszego draftu scenariusza o Bydgoszczy lub z Bydgoszczą w tle. Do rozwoju swoich tekstów stypendyści będą mieli 7 dniowe warsztaty w listopadzie.

Celem programu od roku 2017 jest budowa bazy scenariuszowej do filmów z Bydgoszczą w tle. Zdaniem twórców programu, takie działania to dobry początek do stworzenia filmów i seriali telewizyjnych, w których nasze miasto będzie grało główną rolę. 

Program, poza stypendium ma swoją warstwę warsztatową, w której zgłaszane treatmenty są rozwijane. Warsztaty dla uczestników programu Bydgoska Tożsamość Filmowa 2018, będą opierały się na technice wypracowanej w Szkole Wajdy i modelu zajęć, w którym poszczególni uczestnicy prezentują swoje projekty. Do tego dochodzą zajęcia, w których omawiane są konkretne przykłady rozwiązywania problemów w narracji filmowej w konwencji case study.

Program Bydgoska Tożsamość Filmowa jest jedynym programem stypendialno-edukacyjnym w regionie Kujaw i Pomorza. Koncepcja połączenia stypendium na napisanie scenariusza filmowego z serią warsztatów, w której można jednocześnie ten scenariusz rozwijać jest bardzo efektywna. Jest to przyspieszone laboratorium scenariuszowe, dzięki któremu już przy pierwszym naborze w zeszłym roku zbudowaliśmy dwa zawodowo napisane scenariusze filmowe: Agnieszki Podkówki "Pokrzywy nad Brdą", scenariusz obecnie rozwijany jest pod okiem (m.in. Joanny Krauze i Pawła Pawlikowskiego) w programie Studio Prób Szkoły Wajdy oraz Arkadiusza Biedrzyckiego "We własnej osobie", który dostał Nagrodę Specjalną Canal+, wspólnie z Bartłomiejem Konarskim w konkursie "Script Pro". Są to dwa pierwsze od wielu lat zawodowo napisane scenariusze dedykowane Bydgoszczy. A zatem unikalność programu to jego skupienie na regionie, który właściwie nie istnieje w kontekście produkcji filmowej oraz jego specyfiki łączenie stypendium z warsztatami. Warte podkreślenia jest, że obydwa te scenariusze, w trakcie trwania warsztatów 1 i 2 etapu mocno się zmieniły, stały się fabularnie atrakcyjniejsze i szansa na ich faktyczną realizację wyraźnie wzrosła.

Bydgoska Tożsamość Filmowa, program stypendialny Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy będzie (tak samo jak rok wcześniej) ściśle współpracował z Wajda School w ramach jego najbardziej prestiżowego programu Studio Prób. W trakcie działania programu jako mikro funduszu do wspierania filmów dokumentalnych naszym partnerem była Fundacja Władysława Ślesickiego oraz jej sztandarowy program Doc Lab Poland.

Więcej informacji, regulamin oraz kontakt do organizatorów na stronie www.mck-bydgoszcz.pl