logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bezrobocie w Bydgoszczy znowu niższe – tylko 3,4 %!
Stopa bezrobocia w mieście na koniec czerwca br. osiągnęła poziom 3,4 proc. To najniższy od początku lat 90 - tych poziom bezrobocia zanotowany w Bydgoszczy.


Z wyliczeń Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na koniec czerwca zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców naszego miasta było 5 tys. 596. W porównaniu do poprzedniego miesiąca oznacza to spadek o 126 osób, a na przestrzeni pierwszego półrocza br. – spadek o 386 osób. 

W zeszłym roku o tej samej porze roku bezrobocie w Bydgoszczy było wyższe - wynosiło niecałe 4 proc. Już wtedy stopa bezrobocia była najniższa od lat – dziś jest jeszcze lepiej - bezrobocie w Bydgoszczy wynosi 3,4 proc. Jest to najniższy od początku lat 90-tych poziom bezrobocia zanotowany w naszym mieście. 

Na lokalnym rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy - od początku roku pracodawcy zgłosili do PUP ponad 10 tys. takich ofert, a biorąc pod uwagę, że nie wszystkie oferty z rynku trafiają do PUP, ich rzeczywista ilość jest zdecydowanie większa. O dobrej sytuacji na lokalnym rynku pracy świadczy również liczba ponad 10 tys. złożonych w pierwszym półroczu w PUP oświadczeń lokalnych firm o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

Wśród bydgoskich bezrobotnych przeważają kobiety (57, 6 %), osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub podstawowym (27, 5 %), a także osoby tzw. długotrwale bezrobotne (zarejestrowane ponad 12 miesięcy) – 50,7 %. 

Lokalny rynek pracy to nie tylko miasto Bydgoszcz; podobnie wygląda sytuacja w okolicznych gminach. Na koniec czerwca w PUP było zarejestrowanych 2 tys. 061 bezrobotnych mieszkańców powiatu bydgoskiego (w ciągu półrocza odnotowano spadek o 309 osób).

Bezrobocie w liczbach

w Bydgoszczy - 3,4 %

w powiecie bydgoskim - 5,1 %

w Polsce - 5,4 %

w woj. kujawsko - pomorskim - 8,1 %.