logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Będziemy promować śródlądowe drogi wodne
Nowe Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych zostało dziś (11 kwietnia) otwarte w Bydgoszczy. Oprócz propagowania szlaków wodnych dla celów turystycznych, Centrum będzie rozwijać wodną infrastrukturę dla celów gospodarczych.


Pilotażowe Centrum powstało przede wszystkim by promować możliwości wykorzystania międzynarodowych dróg wodnych przebiegających m.in. przez Bydgoszcz. I to nie tylko dla celów turystycznych, ale przede wszystkim – gospodarczych. Nowa jednostka ma inicjować działania, które wspierać będą wykorzystanie szlaków wodnych m. in. do transportu.

Działalność Centrum skupiać się będzie na następujących obszarach:

• edukacji – propagowaniu wiedzy o śródlądowych drogach wodnych wśród osób uczących się i studiujących, współpracy z istniejącymi Centrami Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu w celu wypracowywania tzw. dobrych praktyk związanych z informacją o śródlądowych drogach wodnych,

• informacji – dostarczaniu wiedzy o żegludze śródlądowej, drogach wodnych oraz całym systemie transportowym, komunikacji z interesariuszami i partnerami,

• promocji – promowaniu z wykorzystaniem nowoczesnych metod przepływu informacji na temat korzyści płynących z wykorzystywania śródlądowych dróg wodnych,

• nauce – przyczynianiu się do rozwoju dyscyplin naukowych związanych ze śródlądowymi drogami wodnymi, organizowaniu seminariów, warsztatów, spotkań, konferencji,

• koordynacji – zaangażowaniu w procesy konsultacyjne i projektowe związane ze śródlądowymi drogami wodnymi, wpływaniu na decyzje polityczne oddziałujące na sektor śródlądowych dróg wodnych – lobbing na szczeblu lokalnym i regionalnym na rzecz śródlądowych dróg wodnych.

- Powstanie Centrum to doskonały przykład współpracy miasta z uczelniami wyższymi – mówi Maria Wasiak, zastępca prezydenta Bydgoszczy. – W nowo powstałym Centrum widzimy potencjał do analizowania warunków i możliwości istniejących dróg wodnych, które wykorzystane mogą być dla celów gospodarczych. Centrum ma spełniać także funkcję edukacyjną i dostarczać informacji przydatnych do weryfikowania m. in. pomysłów związanych z eksploatacją wodnych szlaków. 

 

Międzynarodowy Projekt Emma 

Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych powstało w ramach projektu EMMA. To międzynarodowy projekt, którego głównym zadaniem ma być pokazanie rosnącej konkurencyjności transportu wodnego w stosunku do innych rodzajów transportu, m. in. poprzez redukcję kosztów przewozu towarów, zastosowanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w infrastrukturze oraz wykorzystanie nowych jednostek pływających, dostosowanych do warunków żeglugowych dolnej Wisły.

W ramach projektu Województwo Kujawsko-Pomorskie wspólnie z Miastem Bydgoszcz, zleciły też przygotowanie studium lokalizacyjnego dla portu (platformy) multimodalnego na Wiśle pomiędzy Bydgoszczą i Solcem Kujawskim.

Wcześniej dzięki projektowi EMMA zorganizowany został pilotażowy transport kontenerów Międzynarodową Drogą Wodną E40, z portów morskich w głąb kraju, które w przyszłości mogłyby być przeładowywane m.in. w naszym mieście.  Na barce znaleźli się studenci i pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, którzy przeprowadzili kompleksowe badania szlaku wodnego. Podczas rejsu w Bydgoszczy zorganizowano też okolicznościowa wystawę w kontenerze do transportu towarów pt. „Gospodarcze wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych”.

Warto podkreślić, że miasto również zrealizowało szereg projektów inwestycyjnych podnoszących atrakcyjność międzynarodowej drogi wodnej E 40 Antwerpia-Berlin-Bydgoszcz- Kłajpeda (m.in. marina na Wyspie Młyńskiej, rewitalizacja bulwarów, rewitalizacja obiektów sportowych nad Brdą, uruchomienie floty turystycznej). Przygotowywane są też inwestycje związane m.in. z rewitalizacją nabrzeża Wisły w Starym Fordonie i kolejnego odcinka bulwarów od mostu Bernardyńskiego do mostu Pomorskiego.

Warto wiedzieć: 

Siedziba Centrum mieści się budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy Placu Kościeleckich. Zabytkowy budynek to jedna z nieruchomości, która w 2010 roku została przekazana przez miasto na rzecz UKW. Dzięki udziałowi Bydgoszczy  w międzynarodowym projekcie EMMA, możliwe było zmodernizowanie dużego pomieszczenia dydaktycznego na II piętrze, w którym mieście się Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy.