logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Badawcze centrum w Brdyujściu
W Brdyujściu na skrzyżowaniu ulic Skandynawskiej i Więcka powstaje nowoczesne centrum badawcze spółki NMG. Firma specjalizuje się między innymi w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych. Projekt jest realizowany przy udziale funduszy europejskich.


Nowy budynek będzie liczyć 3 kondygnacje i powierzchnię około 650 metrów kwadratowych. Gotowa jest już jego konstrukcja. W tym roku mają zakończyć się pozostałe prace. Będzie w nim funkcjonować nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe firmy NMG. Spółka zamierza prowadzić w nim badania przemysłowe i prace rozwojowe. Inwestycja umożliwi firmie przeprowadzenie założonej agendy badawczej związanej między innymi poprawą efektywności energetycznej budynków i usprawnieniem procesów produkcyjnych.
Wartość projektu szacowana jest na ponad 5,8 mln zł. Unijne dofinansowanie to 2,6 mln zł. Warto podkreślić, że firma pozyskała też unijne wsparcie na prace badawcze.
Misją NMG jest tworzenie, promocja i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych ułatwiających zrównoważony rozwój prywatnych przedsiębiorstw oraz jednostek sektora finansów publicznych. Spółka współpracuje też z uznanymi jednostkami naukowymi,  w tym Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Nowe drogi sprzyjają inwestycjom

Północna część Brdyujścia to obszar, gdzie prowadzonych jest coraz więcej inwestycji. Sprzyja temu bardzo dobry układ drogowy zbudowany w ostatnich latach. Wraz z budową sklepu IKEA powstał bezkolizyjny węzeł na połączeniu z ulicą Fordońską.  Zapewniliśmy też bezpośredni zjazd z Fordońskiej do firm i obiektów położonych w rejonie ul. Inflanckiej. Natomiast ruch na ulicach Łowickiej i Witebskiej został uspokojony (progi zwalniające, ograniczenie tonażu).