logo miasta - trzy kolorowe spichrze

95 lat Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
20 września br. (czwartek) w Auli Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 95-lecia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.


Na zaproszenie dyrektora muzeum w obchodach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci zaprzyjaźnionych placówek muzealnych i kulturalnych zarówno z regionu jak i z innych części kraju, współpracujących z muzeum, a także sympatycy oraz byli i obecni pracownicy.

Dyrektor Michał F. Woźniak po przywitaniu gości zaprezentował dokonania muzeum z ostatnich pięciu lat, w tym m.in. informacje o powiększaniu kolekcji muzealnych, prezentowanych wystawach, działalności naukowej, wydawniczej i edukacyjnej. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz.

Prezydenta Rafała Bruskiego podczas uroczystości reprezentowała Iwona Waszkiewicz, która na ręce dyrektora przekazała okolicznościową statuetkę. Naukowo-badawczy charakter prac muzeum nakreślił w kilku słowach prof. Jacek Woźny - Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a zarazem Przewodniczący Rady Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Uroczystość uświetnił wykład okolicznościowy Michała Niezabitowskiego – prezesa Stowarzyszenia Muzealników Polskich i dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pt. „Muzeum w dżungli miasta”, po czym przyszedł czas na wręczenie odznaczeń i wyróżnień państwowych, resortowych oraz miejskich.

Wyróżnieni pracownicy muzeum zostali uhonorowani medalami za długoletnią służbę, odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz złotą i srebrnymi odznakami za opiekę nad zabytkami. Zastępczyni prezydenta wręczyła Medale Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz okolicznościowe nagrody.

Oficjalną część spotkania zwieńczył koncert „Muzealne partytury” w wykonaniu uczniów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Nie zabrakło również życzeń i gratulacji od przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji m. in. z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Malborka i Szreniawy.