logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

27 lutego – Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych
Dzisiaj obchodzimy Dzień III Sektora. Z okazji tego szczególnego święta składamy wszystkim organizacjom pozarządowym wyrazy uznania i poparcia dalszych działań, które wpływają na dobry społeczny klimat naszego miasta.


Wachlarz działań organizacji pozarządowych, które działają w naszym mieście jest bardzo szeroki. W sumie w naszym mieście działa niemal 1000 organizacji pozarządowych.  Ich zadania obejmują m.in. takie dziedziny jak edukacja, aktywizacja społeczna, profilaktyka uzależnień, zdrowie, ekologia, ochrona zwierząt, czy też sport i turystyka. Zajmują się także wsparciem seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Praca dla lokalnej społeczności, dzięki której nasze miasto może pochwalić się przyjazną i wspólnie budowaną atmosferą jest godne powszechnego szacunku i uznania. Społeczni liderzy każdego dnia \inspirują nas do aktywniejszego zaangażowania się w życie społeczne.

W Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych należy podkreślić jak ważną role spełniają te instytucje. Bydgoska oferta dla mieszkańców i gości jest bogata i różnorodna. W zeszłym roku  Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu świętowało pierwszy rok funkcjonowania. Ta nowoczesna, wielofunkcyjna, a przede wszystkim otwarta dla wszystkich przestrzeń do działań trzeciego sektora na stałe została wpisana się prospołeczną mapę miasta. Budynek w samym Centrum miasta idealnie wpasował się w potrzeby osób działających społecznie i jest wypełniony pomysłami osób pracujących na rzecz III sektora.

Warto również wspomnieć, że miasto corocznie przyjmuje Program Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Dokument ten precyzuje zakres współpracy, priorytetowe dla miasta zadania oraz planowaną wysokość środków przeznaczoną na realizację zadań. W tym roku na wsparcie działań polegających na podnoszeniu jakości życia mieszkańców, które realizowane są przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zaplanowane jest ponad 32 mln złotych.  

Warto wiedzieć
Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach.