logo miasta - trzy kolorowe spichrze

15 mln na remonty miejskich budynków
Komunalna spółka ADM w tym roku przeznaczy około 15 mln na remonty i inwestycje. Zaplanowano między innymi termomodernizacje kilkunastu budynków oraz utworzenie nowych mieszkań socjalnych i kolejnych mieszkań wspomaganych.


Na 2018 rok ADM zaplanowała zadania inwestycyjne na kwotę ok. 10,5 mln złotych. Część tych środków, około 3,8 mln zostanie wykorzystana na dokończenie programu KAWKA II. Polega on na kompleksowej termomodernizacji 10 budynków. Zaplanowano w nich prace polegające na wyposażeniu budynków w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, budowie węzłów cieplnych, dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej. Realizacja tego zadania spowoduje likwidację niskiej emisji oraz wzrost efektywności energetycznej. Około  2 mln złotych pochłonie przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 na Jachcicach. Powstanie tam 13 lokali socjalnych. Kolejne blisko 800 tysięcy trafi natomiast na utworzenie kolejnych 6 mieszkań wspomaganych na Okolu i Wilczaku. Mają one pomóc osobom wybranym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na przykład w wychodzeniu z bezdomności. Na oba te projekty Bydgoszcz pozyskała dofinansowanie ze środków europejskich. 4 mln zł z puli na inwestycje wykorzystamy na modernizację komunalnego zasobu nieruchomości między innymi na odnowienie 80 pustostanów,  prace termomodernizacyjne w kolejnych 2 budynkach, podłączenie 21 budynków do sieci gazowej oraz 3 nieruchomości do sieci ciepłowniczej.  


 
Z kolei na typowe remonty miejska spółka przeznaczy blisko 5 mln zł. Środki te zostaną wydane przede wszystkim wymianę instalacji wewnętrznych, remonty dachów, klatek schodowych, wymianę stolarki drzwiowej i inne  roboty ogólnobudowlane.

Zasób mieszkaniowy, którym zarządza ADM jest bardzo zróżnicowany - od budynków kilkuletnich czyli stosunkowo nowych będących inwestycjami Miasta jak i ADM do zabytkowych kamienic, objętych ochroną konserwatorską, włącznie. Prawie 90 procent budynków gminnych powstało przed 1945 rokiem a średni wiek naszych kamienic szacuje się na 110 lat. Spółka, dysponując starymi budynkami konsekwentnie zabiega o ich należyte utrzymanie oraz o zachowanie zabytkowego charakteru, co ma istotny wpływ na estetykę miasta. Kolejność prac remontowych ustalana jest przede wszystkim na podstawie stanu technicznego budynków.

Warto wiedzieć

52,2 % budynków, w których znajdują się mieszkania komunalne jest wybudowanych przed 1900 rokiem.  Miasto jest obecnie właścicielem 7450 lokali. W ciągu najbliższych miesięcy opracowany zostanie  nowy Programu Sprzedaży Mieszkań Komunalnych na rzecz Najemców. Ułatwi on wykup mieszkań przy zastosowaniu wysokich bonifikat.