logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wpis do CEEB. Od poniedziałku dodatkowy punkt przyjmowania deklaracji
Od poniedziałku 27 czerwca obowiązkowe deklaracje dotyczące źródeł ciepła w domach będą przyjmowane także przy ul. Jezuickiej 4a. Punkt będzie czynny w godzinach pracy urzędu do 30 czerwca br. włącznie.


To już ostatnie dni na zgłoszenie sposobu ogrzewania domów i budynków niemieszkalnych. Wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków należy dokonać do końca czerwca.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma na celu zlokalizowanie przestarzałych pieców i kotłów, tzw. kopciuchów. Zgodnie z obowiązującym prawem, mają one zostać zlikwidowane do końca 2023 roku. Właścicielom budynków i zarządcom zostało tylko kilka dni na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Najprościej deklaracje można złożyć przez internet. 

W Urzędzie Miasta funkcjonuje punkt przyjmowania deklaracji przy ul. Grudziądzkiej 9-15 budynek C, na drugim piętrze.

Od poniedziałku 27 czerwca, do czwartku 30 czerwca włącznie uruchamiamy dodatkowy punkt przyjmowania deklaracji. Zlokalizowany będzie przy ul. Jezuickiej 4a w łączniku.

Godziny funkcjonowania obu punktów:
Poniedziałek, godz. 8-16
Wtorek, godz. 8-18
Środa, godz. 8-16
Czwartek,  godz. 8 - 16

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację musi złożyć każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu, w którym znajduje się źródło ciepła o mocy do 1 MW. Chodzi zarówno o lokale mieszkalne jak i niemieszkalne. Termin złożenia deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r. Obowiązek dotyczy też posiadaczy działek rekreacyjnych ROD, którzy zainstalowali w swoich domkach/altankach piece, kominki czy bojlery na wodę. W przypadku nowo powstałego obiektu czas jest znacznie krótszy – w takim przypadku deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ogrzewania.

W jaki sposób można złożyć deklarację?

Deklaracje można składać online bezpośrednio w CEEB – www.zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu:

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pokój 206 (tel.52 58 58 141) lub drogą pocztową na ten sam adres. Szczegóły i druki można znaleźć TUTAJ.

W deklaracji wymagane są wyłącznie podstawowe dane:
1.    imię i nazwisko albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2.    adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3.    informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4.    numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5.    adres e-mail (opcjonalnie).