logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Walka z jemiołą w mieście. Zlecamy kolejne prace
W najbliższych dniach rozpoczną się prace pielęgnacyjne przy drzewostanie w Parku Jana Kochanowskiego, na skwerze Krzysztofa Komedy oraz przy ul. Solskiego. Usunięta zostanie jemioła, która atakuje osłabione drzewa. Miasto sukcesywnie, w ramach zlecanych zabiegów pielęgnacyjnych prowadzi walkę z tym pasożytem.


W czwartek, 25 lutego rozpoczną się prace pielęgnacyjne przy drzewach rosnących w Parku Jana Kochanowskiego i na Skwerze Krzysztofa Komedy. Zabiegi będą polegały na oczyszczeniu drzew z jemioły. We wskazanych terenach zielonych porażone pasożytem są 23 klony, 5 głogów i wierzba. Cięcia pielęgnacyjne ze wskazaniem do usunięcia jemioły, będą wykonywane także na terenie zieleni między ul. Solskiego i Gackowskiego. Porażone jemiołą w tym miejscu są 2 grochodrzewy.
 
W przypadku prac prowadzonych w najbliższych dniach, ze względu na szeroki zakres prac na wysokościach konieczne jest wydzielenie specjalnej strefy, która będzie niedostępna dla mieszkańców. Ograniczenia w parku i na skwerze jest konieczne aby ograniczyć zagrożenie dla spacerowiczów. Utrudnienia potrwają do końca lutego.

Usunięcie pasożyta ma na celu poprawę kondycji roślin oraz przyczyni się do ograniczenia strefy porażenia innych drzew. Ze względu na zmiany klimatu problemem w warunkach miejskich staje się
nasilająca się w ostatnich latach obecność jemioły na drzewach.
 
W zależności od rozmiaru porażenia drzewa, stosujemy różne warianty jej usuwania, jednak jest to proces dość żmudny, ponieważ nasiona tego pasożyta przenoszone są na przykład na nogach ptaków. Mocno rozwinięta jemioła pobiera tyle składników mineralnych, że jest w stanie doprowadzić dane drzewo do obeschnięcia.
 
Tereny zieleni miejskiej podlegają regularnym zabiegom pielęgnacyjnym, które są niezbędne do ich prawidłowego wzrostu. Do tych zabiegów należą poza usuwaniem jemioły, również cięcia w koronach drzew. W zeszłym roku takie prace prowadzone były na Kapuściskach i przy ul. Stromej na Szwederowie. Prace objęły ok. 60 drzew, głównie klonów zwyczajnych.