logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rozpoczynamy konsultacje społeczne
Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Brdy i zagospodarowanie Skarpy Północnej oraz terenów zieleni w Fordonie – to pierwsze tematy, które zostaną poddane konsultacjom społecznym w nowej formule.


Konsultacje Społeczne są ważnym elementem dialogu z mieszkańcami. Chcemy znać zdanie bydgoszczan w ważnych dla lokalnej społeczności sprawach. Dzięki nowemu regulaminowi w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji możemy w sposób bardziej efektywny dostosować konsultacje do potrzeb mieszkańców.

- W pracach nad obowiązującym regulaminem konsultacji społecznych aktywnie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Rad Osiedli. Dziękuję wszystkim osobom, które przez kilka miesięcy prac nad dokumentem służyli dobrą radą i pomysłami. Swoje sugestie przedstawili także radni. Efektem wspólnych działań jest ostateczny kształt regulaminu w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych, który obowiązuje w mieście – mówi Michal Sztybel, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej.

Nowy regulamin konsultacji społecznych to nowe możliwości, które możemy wykorzystać w dialogu z mieszkańcami. To przede wszystkim narzędzia takie jak ankiety, karty konsultacyjne, otwarte spotkania z mieszkańcami czy warsztaty. Powiększyło się także grono osób, które mogą wnioskować o przeprowadzenie konsultacji: co najmniej trzy organizacje pozarządowe, Rada Miasta , grupa co najmniej 100 mieszkańców Bydgoszczy, zespoły doradcze czy Rady Osiedli. W trakcie trwania konsultacji wyznaczone zostaną punkty konsultacyjne – miejsca, w których dostępne są ankiety w wersji papierowej. W tym samym miejscu będzie można oddać wypełnioną kartę.

Konsultacje społeczne będą trwały minimum 21 dni. Proces konsultacji nie będzie odbywał się w czasie wakacji. Skrócenie regulaminowego terminu konsultacji bądź przeprowadzenie ich podczas wakacji możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach, po pisemnym uzasadnieniu.

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania nabrzeży rzeki Brdy, Skarpy Północnej oraz terenów zieleni w Fordonie są elementem projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, w którym uczestniczy miasto. Konsultacje społeczne realizować będziemy we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

- Chcemy zaprosić mieszkańców do rozmowy na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, czyli dokumentu wskazującego ogólne kierunki rozwoju miasta. Dokument został uchwalony w 2009 roku, a aktualnie jesteśmy w trakcie jego zmiany. Wnioski z konsultacji społecznych posłużą nam do prac nad tym ważnym, planistycznym dokumentem – mówi Anna Rembowicz – Dziekciowska, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Tereny nadrzeczne – zdaniem urbanistów – powinny być ważną przestrzenią rekreacyjną dla miasta. Teraz o zdanie w tym temacie zapytamy osoby, które na co dzień korzystają lub będą korzystać z tych terenów. Ankietę kierujemy przede wszystkim dla mieszkańców, ale o zdanie pytamy także deweloperów, właścicieli nieruchomości czy architektów. Kolejnym ważnym terenem, który chcemy poddać konsultacjom są tereny zieleni w Fordonie – dodaje dyrektor MPU.

W ankiecie dotyczącej zagospodarowania nabrzeży Brdy będziemy pytać o dwa odcinki. Pierwszy od mostu Bernardyńskiego do mostu Pomorskiego (Al. Wyszyńskiego), a drugi od mostu Kazimierza Wielkiego do Brdyujścia. Ankieta dostępna jest TUTAJ i potrwa do 29 maja. Z kolei w Fordonie zajmiemy się  zagospodarowaniem Skarpy Północnej oraz przyległych terenów zieleni. Ankietę można znaleźć TUTAJ i potrwa do 26 maja. Ankieta to tylko jedna z możliwości, którą daje nowy regulamin konsultacji społecznych. Kolejnymi działaniami, które przygotowaliśmy dla mieszkańców będzie Mobilny Punkt Konsultacyjny w Fordonie (13 maja), warsztaty planistyczne dla mieszkańców (24 maja) czy kolejny Mobilny Punkt Konsultacyjny na Wyspie Młyńskiej (27 maja).

 

Warto wiedzieć:
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konsultacji społecznych dostępne są na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl