logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rozpoczynamy kolejny sezon odbioru odpadów zielonych




15 kwietnia rozpoczyna się kolejny sezon odbioru odpadów zielonych z nieruchomości mieszkańców Bydgoszczy. Do worków i pojemników należy wrzucać skoszoną trawę, liście i gałęzie.


W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymują 240 l pojemnik (na gospodarstwo domowe) przeznaczony do zbierania odpadów zielonych.

Mieszkańcy, którzy chcą gromadzić odpady w workach i w takiej formie wystawiać przed nieruchomości mają taką możliwość, jednakże Miasto Bydgoszcz nie zapewnia wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów zielonych. W worki te należy zaopatrzyć się własnym zakresie.

Przypominamy, że odpady zielone są odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z ogrodów działkowych z częstotliwością:
- z zabudowy jednorodzinnej – co 7 dni (od 1 listopada do 15 grudnia odpady zielone odbierane są co 14 dni),
- z ogrodów działkowych – co 7 dni,
- z zabudowy wielorodzinnej – nie więcej niż 15 razy w ciągu roku kalendarzowego – odpady odbierane po zgłoszeniu.

Do odpadów zielonych zaliczamy: skoszoną trawę, liście, gałęzie (rozdrobnione, pocięte).

Do pojemników lub worków na odpady zielone nie wrzucamy: resztek żywności, odpadów kuchennych, darni, ziemi, przeterminowanej żywności, obierek z owoców i warzyw,
skorupek jaj oraz fusów po kawie i herbacie, trocin.

Odpadów zielonych nie odbieramy od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Harmonogram odbioru odpadów zielonych TUTAJ.