logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rewitalizacja Starego Fordonu. Wkrótce kolejne prace. Raport nr 22
W piątek (8 stycznia) poznaliśmy oferty firm zainteresowanych kompleksową rewitalizacją uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulica Bydgoską i brzegiem Wisły. Inwestycja pochłonie ponad 21 mln zł. W jej ramach zbudujemy też skatepark, pumptruck, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe i boisko do siatkówki plażowej. Trwa wiele innych inwestycji, które przywracają blask Starego Fordonu.


Rewitalizacja terenów zielonych wraz z historycznym układem ulic pomiędzy ul. Bydgoską i brzegiem Wisły to jeden z najważniejszych elementów rewitalizacji tej części miasta. Do przetargu zgłosiły się 3 firmy, które oszacowały wartość inwestycji na kwoty od 21,5 do 28,3 mln zł. Kolejnym krokiem będzie  dokładne sprawdzenie złożonych ofert, wybór najkorzystniejszej, a następnie podpisanie umowy. Zależy nam na przekazaniu placu budowy wczesną wiosną.  

Prace budowlane mają zająć około 2 lat od podpisania umowy. Roboty będą dzielone na etapy. Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji na wykonane prace. Wcześniej została opracowana niezbędna dokumentacja oraz uzyskano niezbędne pozwolenia. Inwestycja będzie finansowana z wykorzystaniem europejskich środków na Gminny Program Rewitalizacji.       

Kamienne nawierzchnie

Estetycznego i kameralnego charakteru nabierze szereg uliczek położonych pomiędzy brzegiem Wisły i ulicą Bydgoską. Przygotowana wcześniej dokumentacja projektowa zakłada budowę i przebudowę następujących ulic:

 • Promenada (przebudowa istniejącego odcinka od ul. Nad Wisłą do Filomatów wraz z jej przedłużeniem w kierunku wschodnim aż do wału przeciwpowodziowego w rejonie ulicy Rybaki),
 • Filomatów (wraz z zejściem na ul. Promenada),
 • Zakładowa,
 • Nad Wisłą,
 • A. Frycza Modrzewskiego (do budowanego umocnionego nabrzeża),
 • odcinek ul. Kapeluszników (od ulicy Sikorskiego w kierunku Wisły),
 • Rybaki (część północna),
 • Kapeluszników (w kierunku terenów rekreacyjnych nad Wisłą)

Na nawierzchniach tych ulic będą stosowane kamienne kostki oraz chodnikowe płyty. Warto podkreślić, że wykorzystamy między innymi granitową kostkę, która pozostała po remontach ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku. Projekt zakłada również budowę i przebudowę wszelkiej infrastruktury technicznej występującej w pasach drogowych oraz na terenach rekreacyjnych.

Zieleń i rekreacja

W pasie zieleni nad Wisłą lokowana będzie infrastruktura rekreacyjna. Powstaną tam m.in.: skatepark, tor dla rowerzystów, plac zabaw, ścianka do wspinaczki, boisko do siatkówki plażowej, plac ćwiczeń. Na cele rekreacyjne przebudowane będzie też podwórko przy ul. Sikorskiego 2. Projekt zakłada też dużą liczbę nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę ścieżek dydaktycznych na terenach o dużej wartości przyrodniczej. Wszystkie rozwiązania zostały skonsultowane z przedstawicielami mieszkańców. Uwzględniają też maksymalny stopień ochrony środowiska naturalnego.

Duży plac budowy

W Starym Fordonie uruchomionych zostało wcześniej szereg innych inwestycji związanych z rewitalizacją. Wśród nich są:

 • Przebudowa Rynku (zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj)
 • Budowa umocnionego nabrzeża (trwają zaawansowane prace budowlane)
 • Remonty 7 kamienic (trwają zaawansowane prace budowlane)
 • Modernizacja ul. Bydgoskiej wraz z ulicami bocznymi: Przy Bożnicy, Góralska, Piekary (zakończona)
 • Budowa ul. Celnej (zakończona)

Wiele zadań jest co roku realizowanych również w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Warto podkreślić, że rewitalizację uzupełniają projekty mieszkańców oraz ich stowarzyszenia. Wśród nich są między innymi spacery, koncerty, warsztaty oraz cykliczne Święto Starego Fordonu.

 

Warto dodać, że z końcem ubiegłego roku Bydgoszcz zdobyła też unijne dofinansowanie na inwestycję związaną z budową nabrzeża. Wsparcie z europejskich środków to, 4,4 mln, a wartość całej inwestycji to około 7,6 mln zł. Wcześniej unijne wsparcie zabezpieczyliśmy na trwający przetarg na tereny zielone i uliczki oraz remonty kamienic (łącznie ponad 12 mln zł).