logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pasjonaci zieleni poszukiwani – zaprojektuj ogród społeczny przy Gdańskiej
Masz pomysł na zagospodarowanie niewielkiej miejskiej przestrzeni, tak aby powstał tam zielony ogród przeznaczony na aktywność społeczną? Weź udział w konkursie na opracowanie koncepcji ogrodu społecznego przy BCOPW. Na projekty czekamy do końca marca.


Ulica Drukarska może stać się przy zaangażowaniu mieszkańców i różnych grup miejscem do wspólnego spędzania czasu i prowadzenia społecznych aktywności. Na zapleczu Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu znajduje się podwórko, które w najbliższym czasie przejdzie zmiany.

Pod koniec stycznia ogłosiliśmy konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania tego miejsca w ogród społeczny. Chcemy w ten sposób wzmacniać aktywność lokalną i budować poczucie wspólnotowości. Gotowa przestrzeń ma być odpowiedzią na potrzebę bydgoszczanek i bydgoszczan stworzenia w mieście przestrzeni do spotkań sąsiedzkich, kontaktu z naturą oraz promocji zdrowego trybu życia. Ogród społeczny BCOPW będzie też kolejną przestrzenią przeznaczoną do wykorzystania na potrzeby rozmaitych inicjatyw pozarządowych.

Ogród społeczny w swojej idei powstać ma wysiłkiem wielu ludzi – społeczników, okolicznych mieszkańców i organizacji pozarządowych. To ma być proces, w który zaangażowane będą różne grupy społeczne. Wyłoniona w ramach konkursu zwycięska koncepcja na ogród społeczny ma być punktem wyjścia do wspólnych prac.

Na prace konkursowe czekamy do 31 marca 2021r. Prosimy przesyłać je pocztą tradycyjną bądź osobiście w siedzibie BCOPW, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz. Komisja wybierze zwycięską koncepcję do 15 kwietnia br. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na www.bydgoszcz.pl

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ.