logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Park Akademicki - czas na projekt
W tym roku przygotowany zostanie projekt zagospodarowania pierwszej części Parku Akademickiego w Nowym Fordonie. Wcześniej miasto pozyskało niezbędne grunty oraz opracowana została koncepcja wraz z inwentaryzacją przyrodniczą. Stworzy to szansę na sprawne pozyskanie zewnętrznego dofinansowania na tę inwestycję.


Przygotowanie wielobranżowych projektów jest niezbędne do rozpoczęcia I etapu urządzania Parku Akademickiego. Całe założenie ma zajmować obszar około 45 ha, z czego w pierwszym etapie zagospodarowane zostanie około 27 hektarów. Znajdują się one po wschodniej stronie ul. Rejewskiego (od torów kolejowych po skraju lasu przy ul. Akademickiej). Na terenie funkcjonują zbiorniki wodne, które stały się ostoja dla wielu gatunków zwierząt i siedliskiem rzadkich roślin. W 2015 roku przygotowana została koncepcja zagospodarowania terenu. Na jej podstawie opracowane zostaną teraz projekty.W ramach prac nad pierwszym etapem dokumentacji zaprojektowane zostaną m.in. takie elementy jak parking, ścieżki piesze i rowerowe, promenady, kładki,  oświetlenie, pomosty, wieża widokowa z iluminacją, kynopark, budki lęgowe dla ptaków, przejścia dla płazów. Na tym etapie konieczne jest też zaplanowane skomunikowania parku z drogami publicznymi. W ramach kolejnego etapu możliwe będzie zaprojektowanie strefy sportowo-rekreacyjnej od strony wschodniej ( boiska, place zabaw itp.). W ostatnich latach miasto  sukcesywnie przejmowało od Skarbu Państwo kolejne tereny pod budowę nowego parku pomiędzy ulicami Rejewskiego i Kaliskiego w Fordonie. Gotowa dokumentacja projektowa stworzy szanse na sprawne pozyskanie  środków zewnętrznych na rewitalizację terenów zielonych. Termin realizacji inwestycji uzależniony jest od pozyskania dofinansowania. Wcześniej na tym obszarze funkcjonowała kopalnia gliny na potrzeby fordońskiej cegielni.