logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Palący problem – uniknij go!
Rokrocznie wraz z nastaniem wiosny wzrasta liczba pożarów spowodowanych wypalaniem łąk i nieużytków. Przypominamy, że jest to działanie niebezpieczne i niezgodne z prawem.


Czym grozi wypalanie traw?

 • Groźba niekontrolowanego pożaru.
  Wskutek wypalania pól i nieużytków każdego roku dochodzi do pożarów zagrażających ludzkiemu życiu, zdrowiu i mieniu.
 • Grzywna lub kara więzienia.
  Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, sprawcy podpalenia grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł, jeśli zaś dojdzie do pożaru zagrażającego życiu, zdrowiu lub mieniu ludzkiemu, sprawcy grozi nawet do 10 lat więzienia. Ponadto trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty za działania strażaków.
 • Utrata dopłat rolniczych.
  Po stwierdzeniu, że rolnik nie przestrzega określonych przez resort rolnictwa tzw. zasad dobrej kultury rolnej, prawdopodobne jest wstrzymanie lub zmniejszenie dopłat bezpośrednich dla jego gospodarstwa.
 • Erozja gleby.
  W wyniku wypalania ziemia traci żyzność. Płomienie spowalniają asymilacje azotu, ponadto resztki roślin, które zgniją, tworzą warstwę urodzajnej próchnicy.
 • Wyginięcie pożytecznych zwierząt.
  W ogniu giną: mrówki, które użyźniają glebę i zwalczają szkodniki; biedronki, redukujące liczbę mszyc; dżdżownice, trawiące masę organiczną w glebie przyczyniając się do jej użyźnienia.