logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

„Pachnąca wiosna” na Górzyskowie w najbliższy wtorek
We wtorek, 25 kwietnia, zapraszamy szczególnie mieszkańców Górzyskowa, ale również okolicznych osiedli, do udziału w happeningu „Pachnąca wiosna”.


To kolejne spotkanie z cyklu wiosennych akcji na rzecz naszego najbliższego otoczenia, osiedlowych parków, skwerów czy alejek. Tym razem spotykamy się w godz. 10.00-14.00 w parku rekreacji przy ul. Kossaka. Głównym celem happeningu jest przypomnienie właścicielom zwierząt o nich obowiązkach m.in. sprzątania nieczystości po swoich pupilach.

Organizatorem akcji „Pachnąca Wiosna” jest Straż Miejska. Równolegle do happeningów municypalni spotykają się z uczniami bydgoskich szkół i przedszkoli. Dzięki takim pogadankom najmłodsi uczą się, z jakimi obowiązkami wiąże się posiadanie psa. Wspólnie z przedstawicielami Schroniska dla Zwierząt oraz KynoParku-u przekazują dzieciom wiedzę na temat prawidłowych zasad zachowania w kontaktach z obcymi czworonogami, prezentują umiejętności swoich zwierząt i oswajają dzieci z psami. W placówkach odbywają się również konkursy plastyczne tematycznie związane z akcją, a podczas happeningów laureatom wręczane są nagrody.

W akcji bierze udział także Nadleśnictwo Żołędowo. Leśnicy przybliżają dzieciom tematy przyrodnicze, natomiast pracownicy Urzędu Miasta uczą dzieci i mieszkańców zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Do udziału w happeningach zapraszamy m.in. najmłodszych, którzy mogą wziąć udział w rozwiązywaniu zagadek przyrodniczych, ekologicznych i odpadowych. Na najlepszych czekają książeczki i kolorowanki edukacyjne.

Warto wiedzieć:

Straż Miejska w Bydgoszczy dysponuje obecnie 11 psami służbowymi. Dziesięć z nich to owczarki niemieckie z linii użytkowej, które dzięki odwadze, zaciętości i dużej odporności są stworzone do pracy w służbach mundurowych i ratowniczych. Jedenasty pies to border collie, który pracuje w bydgoskich placówkach oświatowych z dziećmi i młodzieżą w ramach zajęć profilaktycznych.