logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Odnawialne Źródła Energii – gdzie szukać dofinansowania i doradztwa
„Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” – pod takim hasłem w czwartek, 30 marca, odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Miasta Bydgoszczy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz.


Była to pierwsza konferencja regionalna organizowana w ramach unijnego projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”. Konferencja w całości dedykowana była źródłom finansowania zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych oraz możliwości ich jak najlepszego wykorzystania przez potencjalnych beneficjentów. Prezydenta Rafała Bruskiego na konferencji reprezentowała zastępca Anna Mackiewicz.

Celem konferencji było przedstawienie aktualnych możliwości finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii zarówno dla samorządów, przedsiębiorców, zarządców nieruchomości, ale także dla osób fizycznych.

Konferencji towarzyszyły otwarte dla uczestników punkty konsultacyjne NFOŚiGW, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz doradców energetycznych WFOŚiGW w Toruniu.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób w tym: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa, przedsiębiorcy z branży energetycznej, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych oraz reprezentanci stowarzyszeń i innych organizacji zrzeszających środowisko związanych z odnawialnymi źródłami energii. Podobne konferencje odbywają się w pozostałych województwach.