logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Miejska zieleń budzi się do życia
Miasto na utrzymanie miejskiej zieleni przeznacza ponad 7 mln złotych rocznie. Właśnie ogłosiliśmy ponowny przetarg na utrzymanie 55 ha terenów zieleni w rejonie Kapuścisk, Łęgnowa, Zimnych Wód i Czerska Polskiego. W pozostałych częściach miasta prace trwają już od początku roku. Wzorem lat ubiegłych planujemy wykonać także nasadzenia kwiatów i roślin jednorocznych.


Pieniądze zabezpieczone w budżecie miasta przeznaczamy na bieżącą pielęgnację i porządkowanie skwerów, parków i terenów zieleni przyulicznej. W ramach dostępnych środków prowadzimy niezbędne prace agrotechniczne, takie jak: koszenie i pielęgnację drzew i krzewów. Sporą część tej kwoty, ok 3 mln złotych pochłania sprzątanie miasta.

Ograniczone możliwości finansowe miasta w tym zakresie wymagają racjonalnego zarządzania miejską zielenią. Przedstawiamy zasady, którymi kierujemy się w całym mieście.

Po pierwsze: ograniczamy koszenie
Zmiany klimatu oraz promowanie idei miejskich łąk wprowadziły z zeszłym roku zmiany w zarządzaniu zielenią. W tym roku pierwsze koszenie traw także zostało zaplanowane nieco później. Ze względów estetycznych i bezpieczeństwa pierwsze cięcie miejskiej zieleni odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Tak jak w zeszłym roku, wprowadziliśmy minimalną wysokość koszenia. W całym roku przewiduje się trzykrotne przycinanie roślinności, która wdziera się na chodniki i ścieżki rowerowe.

Po drugie: estetyczna zieleń wizytówką miasta
Aby tereny zieleni były wizytówką Bydgoszczy, niezbędne jest wykonywanie cięć żywopłotów i drzew formowanych. W ciągu roku wyznacza się także do pielęgnacji młode drzewka, sanitarne cięcia przejdą także wielowiekowe drzewa. Jeśli uda nam się pozyskać dofinansowanie na nowe nasadzenia drzew, utrzymujący zieleń będą odpowiedzialni także za posadzenie i pielęgnację nowych roślin. W ubiegłym roku, dzięki dotacji z WFOŚiGW udało się zrealizować jesienne nasadzenia w 5 lokalizacjach. Miasto chętnie podejmuje współpracę ze społecznikami, którzy sadzą drzewa wspólnie z mieszkańcami, zazieleniając w ten sposób  np. tereny szkolne lub osiedla.

Wzorem lat ubiegłych planujemy wykonać nasadzenia kwiatów i roślin jednorocznych tzw. kwietników. Aktualnie trwa postępowanie które wyłoni wykonawcę tych prac. Wielobarwnie kwitnące rośliny pojawią się przy Starym Porcie, ul. Mostowej, Trybunalskiej, Długiej i Cieszkowskiego, na Starym Rynku, Skwerze Komedy, Placu Teatralnym, Wełnianym Rynku, na Placu Wolności i w Parku Kochanowskiego i Kazimierza Wielkiego. W donicach wiosną pojawią się bratki, a następnie pojawią się letnie kompozycje, a w nich m.in. pelargonie, begonie i aksamitki.  

Po trzecie: komfortowo w parkach i na skwerach
Tereny zieleni takie jak parki, skwery i zieleńce to miejsca, które bydgoszczanie wybierają na spacer lub odpoczynek. W tych miejskich oazach zadbamy także o opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie dystrybutorów z woreczkami na psie odchody oraz prawidłowe utrzymanie ławek. Tereny zieleni reprezentacyjnej objęte są specjalną pielęgnacją. Wynika to ze względów estetycznych i utrzymania odpowiednich standardów takich miejsc jak: Wyspa Młyńska, Park Kazimierza Wielkiego, czy Park J. Kochanowskiego. Tam koszenie i sprzątania odbywa się jeszcze częściej niż w pozostałych częściach miasta.

W tym roku rewitalizację przechodzi spacerowy trakt wzdłuż Alei Ossolińskich. Prace rozpoczęły się zimą. Będzie wygodniej dla spacerowiczów i rowerzystów. Wiele zmian w miejskiej zieleni zachodzi również dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.