logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kolejny elegancki skwer w centrum Bydgoszczy
Zlecamy rewitalizację skweru prof. J. Kałużnego. Zielone tereny przy ul. Focha, niegdyś przylegające do Starego Kanału Bydgoskiego, mają stać się eleganckim miejscem sprzyjającym odpoczynkowi w cieniu starych drzew i wśród nowych, kolorowych nasadzeń.


Skwer pomiędzy ulicami F. Focha, Królowej Jadwigi, Kącik i Grottgera to miejsce wypoczynku w otoczeniu drzew w centrum Bydgoszczy. To również punkt komunikacyjny, z którego korzysta wielu mieszkańców miasta. Funkcje skweru zostaną zachowane poprzez przebudowę istniejących ścieżek, wymianę ich nawierzchni oraz dodanie ciągów spacerowych w często uczęszczanych kierunkach. Planowane ławki oraz nasadzenia krzewów i bylin będą sprzyjały wypoczynkowi wśród natury. Obecnie trwa przetarg na rewitalizację tego miejsca. Zakładamy, że po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy prace zajmą około 2 miesięcy. Będą one prowadzone pod nadzorem archeologa, co może wpłynąć na ostateczny termin realizacji.

Zakres prac zakłada między innymi usunięcie starych schodów przy ul. Kącik, budowę nowych ścieżek o nawierzchni mineralnej oraz z granitowej kostki. W miejscach kolizji ścieżek z korzeniami blisko rosnących robinii akacjowych stosowane będą żeliwne kratownice pod drzewa, mające na celu ochronę drzew.

Ustawione zostaną nowe wygodne ławki oraz kosze na odpady. Renowacji podane zostaną trawniki. Ważnym elementem będą też nowe nasadzenia. Skwer wypełnią między innymi irgi, jałowce, hortensje i tawuły. Poza tym w wielu miejscach dosadzone zostaną pięknie kwitnące byliny. Projekt zieleni zakłada tworzenie kompozycji w których pojawią się takie gatunki jak: turzyca, liliowiec, bodziszek, żurawka, funkia i szałwia. Ułożone zostaną również rury ochronne umożliwiające podprowadzenie oświetlenia do niewielkiego placyku o kolistym kształcie od strony tramwajowych przystanków. Docelowo ustawiona zostanie na nim instalacja artystyczna/rzeźba, która będzie upamiętniała prof. J. Kałużnego. Jeszcze w tym miesiącu planujemy ogłosić konkurs na zaprojektowanie takiej instalacji.

Do lat 70. XX wieku do skweru przylegał Stary Kanał Bydgoski. Odcinek od ul. Wrocławskiej do mostów Solidarności został skanalizowany i zasypany. W czasie prac nad rozbudową węzła Garbary w 2010 roku natrafiono na pozostałości dawnej śluzy pod północną jezdnią ul. Focha, tuż przy skwerze. Wraz z budową linii tramwajowej do dworca w powstały nowe chodniki i drogi rowerowe od strony ul. Focha. W ostatnich miesiącach inwestor wznoszący budynek mieszkalny przy ul. Garbary 5 odbudował również charakterystyczny komin po dawnej fabryce słodyczy. Poza tym przebudował  ulicę Kącik, która prowadzić będzie na skwer od strony północnej.

Inwestycja w liczbach:

  • Powierzchnia skweru: 3687 m2
  • Nowe ławki 12szt