logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Jak oszczędzać prąd? Podpowiadamy
Bydgoski Zespół ds. Energii przygotował poradnik dla mieszkańców i przedsiębiorców, w którym wskazuje sposoby ograniczania coraz wyższych kosztów za media. Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem dobrych praktyk.


Bydgoszcz, zgodnie z ustawą przyjętą przez rząd, musi podjąć działania związane ze zmniejszeniem całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy. Celem jest obniżenie zużycia energii o 10 procent. O przyjętych rozwiązaniach pisaliśmy TUTAJ.

Teraz przedstawiamy propozycje miejskiego zespołu zarządzania energią, jak ograniczyć zużycie prądu i innych mediów w naszych mieszkaniach, domach oraz przedsiębiorstwach. Działania te mogą w znacznym stopniu zracjonalizować i obniżyć koszty mediów:

 

Okna i drzwi

 • Regularne sprawdzanie, zwłaszcza przed sezonem grzewczym stanu okien i drzwi w celu wykrycia pęknięć oraz nieszczelności.

Kaloryfery i kotły grzewcze

 • Montaż zaworów termostatycznych na kaloryferach, następnie utrzymywanie właściwych ustawień termostatów. Rekomendowane ustawienia temperatury:

  • 10-12 ℃ dla magazynów i pomieszczeń, które nie są użytkowane,
  • Dostosowywanie temperatury w budynku do grafiku przebywania w nim ludzi. Obniżenie temperatury nocą, w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy, a także w każdej sytuacji, gdy pomieszczenia nie są użytkowanie do poziomu 17 ℃.

 • Izolowanie grzejników od ścian zewnętrznych poprzez montaż ekrany odbijające ciepło.
 • Niezastawianie kaloryferów meblami i ciężkimi zasłonami.
 • Okresowe czyszczenie kaloryferów – usuwanie zaległego kurzu.
 • Odpowietrzanie kaloryferów na początku sezonu grzewczego oraz kontrolowanie ich stanu w trakcie użytkowania.
 • Stosowanie sterowników kotłowych ułatwiających utrzymywanie temperatury. 

Woda

 • Wyłączanie elektrycznych podgrzewaczy wody oraz cyrkulacji ciepłej wody, w porach dnia, w których nie korzysta się z wody.
 • Natychmiastowa naprawa cieknących kranów i spłuczek do WC.
 • Montaż napowietrzaczy w bateriach.
 • Montaż jednouchwytowych kranów z mieszaczem lub baterii bezdotykowych na fotokomórkę.
 • Usuwanie osadów z elementów doprowadzających ciepłą wodę.
 • Odpowiednia izolacja podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody oraz rur dystrybuujących.
 • Regularne sprawdzania stanu pomp i ich konserwacja.
 • Montaż programatora czasowego dla pomp cyrkulacyjnych oraz kotła.
 • Montaż baterii termostatycznych.

Oświetlenie

 • Wyłączanie zbędnego oświetlenia oraz montaż czujników ruchu na ciągach komunikacyjnych.
 • Maksymalne wykorzystywanie światła dziennego.
 • Rozważenie zmiany oświetlenie na punktowe.
 • Wydzielenie stref oświetleniowych z ręcznymi wyłącznikami.
 • Regularne czyszczenie lamp i opraw.
 • Zredukowanie liczby lamp do akceptowalnego natężenia światła.
 • Ograniczenie oświetlenia zewnętrznego, poprzez montaż czujników ruchów lub zmierzchowych.

Wentylacja i klimatyzacja

 • Stosowanie odpowiednich filtrów i regularne czyszczenie ich z pyłów.
 • Konserwacja wymienników ciepła w agregatach chłodniczych.
 • Izolacja wszystkich elementów wentylacji i klimatyzacji, w celu redukcji strat dystrybucyjnych.
 • Rekomendowana temperatura pomieszczeń klimatyzowanych zimą to maksymalnie 19 ℃ zimą i minimum 24 ℃ latem.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne

 • Wprowadzenie zasady „Ostatni wychodzący wyłącza odbiorniki energii elektrycznej” w tym: lampy, automaty do kawy, dystrybutory wody, kuchenki i mikrofalówki, komputery, drukarki, kserokopiarki.
 • Odłączanie od prądu automatów samosprzedających przy braku ludzi w budynku tj. w dni świąteczne, nocą i dni wolne od pracy.
 • Montaż w pomieszczeniach listew zasilających wieloma gniazdami z jednym wyłącznikiem lub programowalnych wtyczek.
 • Zastąpienie w łazienkach suszarek elektrycznych papierowymi ręcznikami lub wielorazowymi.
 • Stosowanie energooszczędnego sprzętu AGD, audiowizualnego i komputerowego – klasa energetyczna A+ lub wyższa.
 • Wyłączanie komputerów, które w czasie czuwania zużywają do 40 W. Używanie funkcji zarządzania komputerem  np. automatyczny stan uśpienia po 10 minutach bezczynności.