logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ekorozwiązania w domu. Zbieraj deszczówkę
Jeśli planujesz zamontować w swoim ogródku przydomowy zbiornik wykorzystujący wody opadowe, skorzystaj z kalkulatora, który oszacuje niezbędną objętość zbiornika. Kalkulator przygotowany przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację jest darmowy i prosty w obsłudze. Woda opadowa to najlepsze i nieodpłatne źródło wody, dzięki któremu możemy żyć bardziej ekologicznie i oszczędniej.


Kalkulator MWIK to przydatne narzędzie, które pomoże w doborze odpowiedniego zbiornika na deszczówkę. To również doskonały program dla projektantów indywidualnych oraz biur projektowych, które projektują większe zbiorniki retencyjne czy zbiorniki infiltracyjne. Kalkulator jest bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy jedynie założyć darmowe konto i zalogować się. Kalkulator znajduje się na stronie: https://kalkulatory.mwik.bydgoszcz.pl

Po wskazaniu lokalizacji, kalkulator zapyta nas, w jakim celu chcemy zbierać deszczówkę, Warto wiedzieć, że zebrana woda opadowa może służyć do podlewania ogrodu, prania, spłukiwania toalet oraz mycia gospodarczego. Kolejnym krokiem będzie podanie powierzchni dachu i ogrodu. Jeśli nie znamy dokładnych liczb, możemy zaznaczyć powierzchnię dachu lub ogrodu na wyświetlającej się obok mapie satelitarnej. Kalkulator zapyta nas także o częstotliwość podlewania naszych roślin w ogrodzie i liczbę osób w gospodarstwie domowym

Po tych kilku krokach otrzymamy informację o sugerowanej objętości zbiornika retencyjnego, średniej ilości zaoszczędzonej wody w danym roku, czy występującej w danej lokalizacji liczbie opadów.

Dlaczego rozmiar zbiornika na deszczówkę ma znaczenie?
Instalacja zbiornika o objętości większej od sugerowanej będzie wiązać się z wyższymi kosztami, które nie będą rekompensowane przez istotne zwiększenie objętości dostępnych do wykorzystania wód opadowych. Instalacja zbyt dużych zbiorników jest też niezalecana z uwagi na jakość magazynowanych wód. Zaleca się, aby wody opadowe nie były magazynowane w zbiorniku przez czas dłuższy od 2-3 tygodni.

Deszczówka jest eko!
Wykorzystując deszczówkę zachowujemy naturalny obieg wody w przyrodzie, wpływamy pozytywnie na mikroklimat i bioróżnorodność oraz dostosowujemy się do zmian klimatycznych. Ogród deszczowy zapobiega obniżaniu się poziomu wód gruntowych i lokalnym podtopieniom, a także pozwala ograniczyć wydatki gospodarstw domowych. Bydgoszcz uczestniczy w międzynarodowym projekcie City Water Circles, który ma na celu promowanie ponownego wykorzystania lokalnych zasobów wodnych w celu zmniejszenia zużycia wody.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy  realizują w naszym mieście skomplikowane przedsięwzięcie budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych. Zadanie, które kosztuje ponad 216 mln zł przy blisko 130 mln zł dofinansowania, realizowane jest etapowo w różnych częściach miasta. To największa, jak dotąd, inicjatywa w Polsce finansowana  ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach tego typu projektów.

W ramach zadania powstanie ok. 19 km kanałów deszczowych, 71 zbiorników retencyjnych, 28 oczyszczalni wód opadowych i roztopowych oraz wylotów do odbiorników. Projekt przewiduje ponadto budowę urządzeń umożliwiających oczyszczanie i zagospodarowanie wody deszczowej na terenach zielonych oraz przebudowę kanałów deszczowych.