logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ekologiczne konkursy dla dzieci
Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursach poświęconych ochronie środowiska. Jeśli chcesz zostać mistrzem recyklingu lub wykazać się umiejętnościami plastycznymi i przedstawić swoją wersję smogu – weź udział w zabawach.


Uczniów bydgoskich szkół z klas I-III zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Stwórz Smogoluda. Konkurs organizowany jest w ramach unijnego projektu Czy wiesz czym oddychasz? Polega na stworzeniu figury, rzeźby, pracy przestrzennej przedstawiającej tytułowego „Smogoluda”.

Wykonana figura ma ilustrować zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza (negatywne oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na środowisko, zdrowie i życie człowieka). Może się też odnosić do składników "smogu" takich jak sadza, dwutlenek siarki, ozon, tlenki azotu, czy źródeł zanieczyszczeń powietrza, odpowiedzialnych za powstawanie smogu. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczeń powietrza.


Prace na konkurs przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do 5 lutego 2021r. z dopiskiem Smogolud. Szczegóły konkursu i regulamin dostępne TUTAJ.

Do końca stycznia można wziąć również udział w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”. Jest adresowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. Do wygrania wyjazdy studialne o tematyce ochrony środowiska dla dwóch najlepszych zespołów, a dla najlepszych uczniów nagrody indywidualne – tablety do nauki.

Uczestnicy zmierzą się z dwoma zadaniami: w pierwszym trzeba wykonać projekt puzzli lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne. Zadanie drugie polega na zbudowaniu makiety elektrosprzętu i oznaczeniu, które substancje i materiały są groźne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego, a które są najbardziej drogocenne. Więcej informacji na stronie www.chlorofil.com.pl