logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Czym ogrzewasz dom? To już ostatnie dni na złożenie deklaracji
Wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy mają obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła w domach. Wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków należy dokonać do końca czerwca. Deklarację można złożyć nie wychodząc z domu - za pośrednictwem internetu.


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma na celu zlokalizowanie przestarzałych pieców i kotłów tzw. kopciuchów. Zgodnie z obowiązującym prawem, mają one zostać zlikwidowane do końca 2023 roku. Właścicielom budynków i zarządcom zostało tylko kilka dni na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.
Ze statystyk Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że do tej pory w Bydgoszczy zewidencjonowano ponad 45% budynków.

Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację musi złożyć każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu, w którym znajduje się źródło ciepła o mocy do 1 MW. Chodzi zarówno o lokalne mieszkalne jak i niemieszkalne. Termin złożenia deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r. Obowiązek dotyczy też posiadaczy działek rekreacyjnych ROD, którzy zainstalowali w swoich domkach/altankach piece, kominki czy bojlery na wodę. W przypadku nowo powstałego obiektu czas jest znacznie krótszy – w takim przypadku deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ogrzewania.

W jaki sposób można złożyć deklarację?
Deklaracje, można składać online bezpośrednio w CEEB – www.zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu:
Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pokój 206 (tel.52 58 58 141) lub drogą pocztową na ten sam adres. Szczegóły i druki można znaleźć TUTAJ.

W deklaracji wymagane są wyłącznie podstawowe dane:
1.    imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2.    adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3.    informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4.    numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5.    adres e-mail (opcjonalnie).