logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Prezydent RP zawetował Lex Czarnek
Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy prawo oświatowe zwaną potocznie Lex Czarnek. O weto apelowali samorządowcy, organizacje społeczne, uczniowie, nauczyciele i rodzice. W spotkaniu z prezydentem RP w tej sprawie wzięła udział Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta reprezentująca Unię Metropolii Polskich.


- Bardzo się cieszę, że Prezydent Duda wsłuchał się w głosy samorządowców, organizacji społecznych, uczniów, nauczycieli i rodziców. Tydzień temu miałam okazję, wspólnie z innymi samorządowcami, rozmawiać z prezydentem RP na temat tej ustawy. Podzieliliśmy się wątpliwościami, wskazaliśmy dlaczego uważamy ten projekt za szkodliwy dla polskiej szkoły i poprosiliśmy o weto. Dziś możemy podziękować, że Prezydent Duda wsłuchał się w nasze argumenty – mówi zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz.

Warto wiedzieć:
Samorządowcy, organizacje społeczne, związki nauczycielskie i stowarzyszenia oświatowe, rodzicielskie i uczniowskie od kilku miesięcy apelowali o wycofanie się rządu z planów centralizacji i upartyjnienia polskiej szkoły. W ramach kampanii Wolna Szkoła, do której dołączyło ponad 100 organizacji społecznych oraz organizacji samorządowych i branżowych takich jak Ruch Samorządowy TAK dla Polski, Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska, nieustająco pokazywali konsekwencje projektowanych zmian i zachęcają do przeciwstawienie się ich wprowadzeniu.
 
4 lutego br. Senat RP podjął uchwałę o odrzuceniu nowelizacji Prawa oświatowego, którą uchwalił 13 stycznia Sejm RP. Senatorowie wzięli pod uwagę między innymi opinie Rzecznika Praw Obywatelskich, prawników – konstytucjonalistów (prof. Ryszard Piotrowski, prof. Krystian Ziemski), Biura Legislacyjnego Senatu, a także wystosowane do Prezydenta RP po uchwaleniu ustawy pismo Komitetu Badań Pedagogicznych PAN. 9 lutego Sejm odrzucił uchwałę Senatu, który był przeciwko nowelizacji ustawy prawo oświatowe – Lex Czarnek. Trafiła ona do Prezydenta RP, w którego rękach jest obecnie decyzja o dalszych losach prawa oświatowego.

22 lutego br. przedstawiciele Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich spotkali się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, by porozmawiać o wyzwaniach stojących przed polską oświatą. Samorządowcy zaapelowali o zawetowanie ustawy Lex Czarnek i przekazali Prezydentowi list, w którym sformułowali wyzwania dla edukacji oraz zaprosili Prezydenta do stworzenia zespołu „Przyszłość dla Edukacji”. Unię Metropolii Polskich i Miasto Bydgoszcz reprezentowała Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy. Samorządowcy w rozmowie z Prezydentem RP podkreślali, że Lex Czarnek czyni bezprawnie z kuratora oświaty organ nadzoru nad samorządem terytorialnym. Dodatkowo kurator nie ponosiłby żadnej odpowiedzialności za swoje decyzje. Alarmowali, że Polska szkoła mierzy się obecnie z szeregiem wyzwań wynikających z zaniedbań, niedofinansowania, niedostosowania do wymogów współczesnego świata, pandemii czy braku środków finansowych.