logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Miasto Bydgoszcz kupuje laptopy dla dzieci
Miasto Bydgoszcz otrzymało grant w wysokości 382 500 zł z Programu Cyfrowa Gmina – Granty PPGR. Z przyznanego grantu Miasto zakupi 153 laptopy. Nieodpłatnie otrzymają je na własność uczniowie bydgoskich szkół, których bliscy krewni pracowali w PGR.


Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła konkurs w zeszłym roku. Wnioski o zakup laptopa mogły składać osoby, które spełniały łącznie 4 kryteria:

1.         uczęszczają do zerówki w szkole podstawowej, do szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej);
2.         mieszkają na stałe w Bydgoszczy;
3.         posiadają w linii prostej krewnego (rodzica, dziadków, pradziadków), który jest byłym pracownikiem PPGR zlokalizowanego w dowolnym miejscu w Polsce i również w gminie PPGR w tym czasie zamieszkiwał;
4.         nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia w latach 2020-2021 komputera stacjonarnego lub przenośnego, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, ani zwrotu kosztów/dofinansowania zakupu tego sprzętu.

Miasto Bydgoszcz otrzymało grant w wysokości 382,5 tys. zł. Po otrzymaniu środków, Miasto ogłosi postępowanie przetargowe na wybór dostawcy sprzętu. Laptopy będą przekazane dzieciom, których rodzice w przeprowadzonym w dniach od 26.11.2021r. do 7.12.2021r. naborze wniosków złożyły do gminy odpowiednie dokumenty. Z tymi osobami zostanie podpisana odpowiednia umowa, która m.in. zobowiązuje do wykorzystywania laptopów zgodnie  z przeznaczeniem.

Realizacja projektu planowana jest do końca bieżącego roku.

Grant został przyznany w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Informacje w tej sprawie można uzyskać w Wydziale  Funduszy Europejskich: tel. 052 58 58 138; email: aneta.gackowska@um.bydgoszcz.pl. Szczegóły dotyczące programu Cyfrowa Gmina – Granty PPGR dostępne są tutaj