logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022-23
Miasto Bydgoszcz ustaliło, w porozumieniu z dyrektorami szkół, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę miejsc dla uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół  ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2022/23. Rekrutację prowadzić będzie 15 liceów ogólnokształcących, 13 techników i 13 branżowych szkół I stopnia. Szkoły te przygotowały dla absolwentów szkoły podstawowej swoje oferty edukacyjne (zestawienia tabelaryczne).