logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

WAŻNE:

Ustalono nowe terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej do szkoły podstawowej sportowej, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, do klas wyższych niż klasa I w tych szkołach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz.

Informacja została zamieszczona w Zarządzeniu Nr 262/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14.05.2021 r., które zostało umieszczone w zakładce Edukacja - Nabór do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022 - Klasy sportowe mistrzostwa sportowego i dwujęzyczne.

Zmiana terminów przeprowadzania prób sprawności fizycznej w związku z epidemią Covid-19

 Szanowni Rodzice

 Ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią Covid-19, planowane w terminie od 23 do 31 marca br. próby sprawności fizycznej do oddziałów sportowych / mistrzostwa sportowego, zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie.

Nowe terminy zostaną ustalone po cofnięciu obostrzeń i zamieszczone na stronach internetowych szkół oraz na stronie www.bygoszcz.pl w zakładce Edukacja.

 Podstawa prawna:

1.   Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2021 r. poz. 502).

2.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512).

3.   Art. 154 ust. 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).