logo miasta - trzy kolorowe spichrze

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych informujemy, iż zaplanowany w harmonogramie rekrutacji nabór do klas wyższych niż klas I szkół /oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego na rok 2020/2021 odbędzie się w późniejszym terminie.
O szczegółach powiadomimy Państwa z chwilą odwołania zawieszenia zajęć.

W szkole podstawowej nabór do klasy wyższej niż pierwsza - sportowej, mistrzostwa sportowego lub dwujęzycznej - nie odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych, należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzona rekrutacja do tych oddziałów.