logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wyróżnienie dla Bydgoszczy za dobre wykorzystywanie funduszy unijnych
Miasto Bydgoszcz znalazło się wśród wyróżnionych samorządów, które dobrze wykorzystają dotacje unijne w oświacie. W rankingu przygotowanym przez pismo samorządowe „Wspólnota” zajęliśmy III miejsce.


Wyróżnienia wręczone zostały podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości” , która odbyła się w środę 15 marca w Toruniu. Urząd miasta w Bydgoszczy zajął III miejsce w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” za wykorzystanie dotacji unijnych w oświacie.

Ranking „Dotacje Unijne w Oświacie” poświęcony jest funduszom unijnym w budżetach samorządowych – uwzględnia się w nim dotacje związane z finansowaniem bieżących zadań w oświacie z pominięciem wydatków majątkowych. Pozycja poszczególnych samorządów w rankingu zależy więc od wielkości tych dotacji (bez środków na współfinansowanie) w przeliczeniu na jednego mieszkańca za okres 2007-2015.

Ranking inwestycyjny „Wspólnoty” opracowany jest przez prof. dr hab. Pawła Swianiewicza na podstawie obiektywnych danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych Ministerstwa Finansów.

Więcej o rankingu na WWW.oswiataprzyszlosci.pl