logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe jezdnie i równe chodniki
W wakacje planowane jest rozpoczęcie prac przy czterech kolejnych bydgoskich ulicach: Bałtyckiej, Wojska Polskiego, M. Dziatkiewicza i Szpitalnej. Ogłoszony został już przetarg na wykonanie robót budowlanych. W tym roku na remonty ulic miasto zagwarantowało pulę 12 mln zł.


Największy zakres prac realizowany będzie na Bartodziejach. Ul. Bałtycka otrzyma nową mocniejszą podbudowę. Wyremontowane zostaną też przyległe chodniki, na których ułożona ma być  betonowa kostka. Drogowcy zaplanowali również modernizacje zatoki autobusowej po zachodniej stronie ulicy. Zostanie ona wyłożona kostką kamienną. Przebudowana ulica ma  uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych (płytki ryflowane ułatwiające orientację, obniżone krawężniki przy przejściach). Ze względu na tak duży zakres prac trasa podczas robót będzie nieprzejezdna. W poprzednich latach wyremontowane zostały sąsiednie ulice Głowackiego i Kołobrzeska wraz z pętlą autobusową.

Duży zakres prac realizowany będzie także na terenach inwestycyjnych bo dawnych zakładach chemicznych. Wyremontowane zostaną dwie najważniejsze ulice: Wojska Polskiego (od bramy do ul. T. Wulffa) oraz M. Dziatkiewicza (od Wojska Polskiego do dawnego przejazdu kolejowego). W konstrukcje jezdni zostanie wbudowana specjalna siatka wzmacniająca, dzięki której drogi zniosą lepiej przejazdy cięższych pojazdów. Warto dodać, że w tym rejonie miasta  na koszt zewnętrznego inwestora trwa już przebudowa 400-metrowego odcinka ul. Petersona na wysokości Panattoni Park Bydgoszcz.

Na Kapuściskach wyremontowany zostanie natomiast odcinek ul. Szpitalnej od Glinek do ul. mjr H. „Hubala” Dobrzańskiego. Północny odcinek ulicy  będzie modernizowany podczas przebudowy węzła Szarych Szeregów.

Obecnie trwa procedura związana a wyborem wykonawcy. Oprócz ceny oceniana będzie też gwarancja oraz termin wykonania prac budowlanych. Powinny one zająć nie więcej niż 70 dni od momentu podpisania umowy. Prace będą prowadzone w okresie wakacyjnym, kiedy natężenia ruchu są najmniejsze.

W I połowie maja rozpoczną się natomiast prace przy pierwszym pakiecie zadań, na który wyłoniony został już wykonawca. Obejmuje on ulice Fordońską, Romanowskiej i Szubińską. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tekście „Remonty zaczną się od Szubińskiej, Fordońskiej i Romanowskiej”. W  tym roku na modernizację ważnych ulic w Bydgoszczy zarezerwowanych jest 12 mln zł. Ogłoszony zostanie  jeszcze jeden przetarg na trzeci dwa pakiety remontów obejmujący odcinki ulic Smukalskiej, Sułkowskiego.

Ulice do remontu w 2017 roku:

• Fordońska
• Szubińska
• Romanowskiej
• Smukalska
• Wojska Polskiego
• Dziatkiewicza
• Sułkowskiego
• Szpitalna
• Bałtycka