logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

KPEC ponownie na podium
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy zajęła drugie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej PEC 2019 organizowanym przez Strefę Gospodarki Gazety Prawnej. Od kilku lat bydgoska spółka konsekwentnie plasuje się na podium.


Przy ocenie firm branży ciepłowniczej Kapituła Rankingu brała pod uwagę: wyniki finansowe przedsiębiorstwa; nakłady na inwestycje i remonty; wykorzystanie środków unijnych; ilość sprzedanej energii; ilość obsługiwanych węzłów; długość sieci ciepłowniczych; łączną moc zamówioną; ilość awarii; zdobyte nagrody i wyróżnienia; nakłady na podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu w przeliczeniu na jednego pracownika; działalność pod kątem odpowiedzialności społecznej; ocenę przedstawicieli branży dokonywaną przez podmioty uczestniczące w Rankingu.
 
Najbliższe plany KPECu Na najbliższe lata to poprawa jakości powietrza, stopniowe odejście od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii, zwiększanie liczby odbiorców ciepła.
 
W roku 2019 KPEC zdobył I miejsce w Rankingu, w 2018 i 2017 KPEC II miejsce, w 2016 roku III miejsce, a w 2015 IV miejsce.

Wyniki Rankingu dostępne są TUTAJ.