logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoszcz przyjazna dla inwestorów
Dzięki bogatej ofercie nieruchomości, dodatkowemu wsparciu oraz sprawnej obsłudze Bydgoszcz plasuje się w czołówce rankingów na najlepsze miejsce dla inwestycji (m.in. raport Banku Światowego). Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego dysponuje bazą ponad 50 ofert terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem działalności. Wyjątkowo atrakcyjne grunty są wciąż do nabycia na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, ale konieczne staje się powiększenie tego obszaru.


W bazie ofert inwestycyjnych stworzonej  przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego  znajduje się ponad 50 ofert, w tym nieruchomości zabudowane  (typu „brownfield”) m.in.: powierzchnie biurowe oraz hale magazynowo-produkcyjne oraz niezabudowane (typu „greenfield”). Nieruchomości te są przeznaczone zarówno pod działalność produkcyjną, jak i  usługową.  

Dlaczego Bydgoszcz?

- Sprawna obsługa inwestorów, którzy tworzą nowe miejsca pracy jest wciąż priorytetem – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. - Nie byłaby ona możliwa bez szerokiej oferty nieruchomości na sprzedaż lub wynajem. Dlatego wśród miejskich inwestycji są takie zadania jak  rozbudowa uzbrojenia przy działkach inwestycyjnych i przebudowa dróg. W ubiegłym roku  oddaliśmy też do użytku  budynek IDEA Przestrzeń Biznesu, który dostarczył inwestorom dodatkowych powierzchni biurowych, a z końcem ubiegłego roku przedsiębiorcy  zyskali nowoczesne centrum targowo-wystawiennicze.  Uruchamiamy też nowe instrumenty wsparcia dla firm, jak na przykład preferencyjne warunki najmu nieruchomości. Dzięki tym działaniom odnosimy sukcesy.

Bydgoszcz w 2015 roku zajęła pierwsze miejsce w rankingu Banku Światowego „Doing Business in Poland” natomiast w tym roku zajęliśmy czwarte miejsce w rankingu „Polish Cities of the Future 2017/18” w kategorii „fDi Strategy”. Eksperci z portalu należącego  do grupy Financial Times - fDi Intelligence docenili naszą strategię pozyskiwania inwestorów z zagranicy.
Zdaniem ekspertów atrakcyjność Bydgoszczy w najbliższych latach jeszcze wzrośnie. Rozpoczyna się budowa trasy ekspresowej S5 łączącej to miasto z siecią autostrad i innych dróg szybkiego ruchu. Trwają prace związane z zaprojektowaniem drogi ekspresowej do Torunia. Jednym z priorytetów staje się utworzenie na terenie miasta suchego portu umożliwiającego przeładunek towarów z modernizowanej magistrali kolejowej biegnącej do Gdyni oraz na Śląsk. Poza tym planowane jest powiększenia obszaru Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. To już konieczność. Przygotowany teren okazał się tak atrakcyjny, że w ciągu ostatnich 6 lat wypełnił się różnymi firmami. Z myślą o inwestorach zainteresowanych inwestycjami w sektorze wschodnim Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznym powstaje też dokumentacja projektowa związana z przebudową drogi (od ul.  Hutniczej w kierunku ul. Nowotoruńskiej, przez sektor „C” BPPT).

Bez zabudowań, ale z doskonałym uzbrojeniem

W bazie ofert inwestycyjnych typu greenfield znajdują się oferty powyżej 2 ha przeznaczone pod większe projekty inwestycyjne. Odpowiada  to wypracowanym standardom obowiązującym w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, z którą BARR współpracuje. Jednakże mając na względzie specyfikę i zapotrzebowanie lokalnego rynku oraz uwzględniając uwagi  prywatnych właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod produkcję czy usługi, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zamieszcza również mniejsze, atrakcyjne nieruchomości.
W bazie nieruchomości znajdują się również działki objęte podstrefą Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o wielkości 46 ha, gdzie obecnie dostępne są dwie nieruchomości o łącznej powierzchni około 7 ha.
Na inwestorów czekają też atrakcyjne tereny przy ulicy Chemicznej/Mokrej i Chemicznej/Hutniczej. Łącznie to ponad 100 ha niezabudowanych, uzbrojonych i dobrze skomunikowanych terenów.

Na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego dostępnych jest do sprzedaży około 74 ha terenów inwestycyjnych. Jest to kilkanaście nieruchomości, które można wydzielić pod potrzeby inwestorów. Nieruchomości przeznaczone są pod inwestycje usługowo – produkcyjne i magazynowe. BPPT planuje sprzedać w tym roku nieruchomości o łącznej powierzchni 7,6 ha pod działalność usługowo – produkcyjną. W ubiegłym roku Park sprzedał łącznie 6,1 ha terenów inwestycyjnych. Nieruchomości na terenie BPPT cieszą się sporym zainteresowaniem, aktualnie prowadzone są negocjacje w celu sprzedaży kilkunastu hektarów terenów inwestycyjnych.

Hale, magazyny, biura
Inna grupą oferowanych nieruchomości są oferty typu brownfield, na które składają się przede wszystkim hale przeznaczone pod magazyny lub produkcję. Tego typu oferta jest skrojona dla przedsiębiorców, którzy nie chcą w własnym zakresie budować obiektów magazynowych czy produkcyjnych. W tym roku zaplanowano oddanie do użytku trzech dużych parków logistycznych przy ul. Chemicznej, Mokrej i Dziatkiewicza. Znaczną część ich powierzchni skomercjalizowały dla swoich potrzeb sieci handlowe.  

Dużym zainteresowanie wśród potencjalnych inwestorów cieszą się oferty powierzchni biurowych, w tym nowoczesnych typu open-space. Zarówno jednych jak i drugich ofert jest po kilkanaście. Bydgoscy  deweloperzy prowadzą też inwestycje, które wkrótce znacznie zwiększą podaż nowoczesnej powierzchni biurowej (m.in. Biznes Park Kraszewskiego, Arkada Business Park, Immobile K3). Przygotowywane są również nowe inwestycje biurowe.

Miejskie nieruchomości na sprzedaż.

Aktualnie Miasto Bydgoszcz prowadzi postępowania przetargowe na sprzedaż 8 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych na kwotę 7,16 mln złotych. Są to nieruchomości o powierzchni od 90 m2 do 6225 m2, przeznaczone na cele usługowe, pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz produkcję.

Warto wiedzieć
Z pełną  bazą ofert nieruchomości  przeznaczonych na cele produkcyjno-usługowe inwestorzy mogą zapoznać się na stronie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Właściciele nieruchomości zainteresowani promocją oferty przez BARR mogą kontaktować się z Agencja pod numerem telefonu: 52 – 58 -  58 – 878 lub adresem mailowym:  barr@barr.pl