logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zobacz jak wypiękniały bydgoskie zabytki!
W mijającym roku udało się wyremontować ponad 20 zabytkowych budynków. Najwięcej remontów prowadzonych było dzięki miejskim dotacjom konserwatorskim oraz środkom unijnym pozyskanym przez miasto. W ostatnich latach w Bydgoszczy odrestaurowanych zostało około 200 zabytków.


W ubiegłym roku miejskie dotacje na remonty konserwatorskie trafiły do właścicieli kilkunastu  nieruchomości. Zrealizowano w nich zadania  o wartości około 4 mln złotych. Dzięki tym środkom wypiękniały  następujące obiekty:

 • kamienica przy ul. Pomorskiej 48
 • kamienica przy Gdańskiej 117
 • kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 4
 • kamienica przy ul.  Gdańskiej 42
 • spichlerz przy ul. Mennica 1
 • kamienica przy ul. Grunwaldzkiej 53
 • kamienica przy ul. Garbary 20
 • kamienica przy ul. Gdańskiej 107
 • hala dawnej stoczni przy ul. Fordońskiej 156
 • budynek dawnego kompleksu rozrywkowego przy ul. Wrocławskiej 7
 • kościół na pl. Piastowskim
 • kościół na Czyżkówku
 • cerkiew na Nowym Rynku

W tym roku sfinalizowaliśmy też projekt związany z renowacją kilku cennych zabytków, które są własnością miasta. Zdobycie unijnej dotacji pozwoliło wyremontować obiekty na szlaku prezentującym zmiany w architekturze miasta. Prace, które pochłonęły 700 tysięcy złotych prowadzone były przy:

 • elewacjach dwóch spichrzy nad Brdą
 • budynku sierocińca na Szwederowie
 • gmachu schroniska młodzieżowego na Bocianowie
 • pozostałościach murów miejskich na Starym Mieście

Jesteśmy także w trakcie prac budowlanych przy najważniejszych obiektach kulturalnych o wyjątkowej wartości historycznej. Historycznym obiektom przywracamy dawny blask i nadajemy im nowe funkcje, które w konsultacjach wskazywali bydgoszczanie. Trwa rewitalizacja:

 • Muzeum Okręgowego (koszt - 23 mln zł)
 • Młynów Rothera (koszt - 92 mln zł)
 • Teatru Kameralnego (koszt - 26 mln zł)
 • Hali Targowej( koszt - 2 mln zł)

Unijne dofinansowanie o wartości ponad 600 tysięcy złotych rozdzielane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski trafiło natomiast do kilku bydgoskich parafii. Pozwoliły one rozpocząć prace konserwatorskie przy zabytkowych kościołach m.in. przy elewacji wieży kościoła p.w. św. Józefa Rzemieślnika oraz pokryciu wieży kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Starego Miasta stosowany jest cały pakiet działań. Są to nie tylko miejskie inwestycje i dotacje konserwatorskie, ale także  nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, funkcjonuje społeczna rada d.s. estetyki, która opiniuje kluczowe projekty. Szereg interwencji podejmuje plastyk miasta. Te działania będą kontynuowane również w nowym roku. Do połowy lutego przyjmowane będą wnioski na tegoroczne dotacje konserwatorskie.