logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zachęcamy do bezgotówkowego pobierania świadczeń
Z uwagi na ogłoszone w Polsce zagrożenie epidemiczne koronawirusem Wydział Świadczeń Rodzinnych zachęca świadczeniobiorców do zmiany od kwietnia formy pobierania świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz wychowawczych 500+ z gotówkowej na bezgotówkową.


Forma gotówkowa wymaga osobistego stawiennictwa w banku. Dzięki zmianie formy pobierania świadczeń na bezgotówkową, należne świadczenia zostaną przekazane na wskazany rachunek bankowy.
 
Żeby to zrobić trzeba złożyć wniosek w zakresie zmiany formy realizacji wypłat ze wskazaniem numeru rachunku bankowego oraz danych właściciela rachunku (imię i nazwisko, PESEL) – niekoniecznie wnioskodawca musi być właścicielem konta. Weryfikacja podań nastąpi z zachowaniem przepisów RODO.

Zmiany formy płatności można dokonać korespondencyjnie - pocztą lub elektronicznie: wsr@um.bydgoszcz.pl.